Wens Gosse en Gerrie van der Ploeg

Pier en Joke,

Toen we het bericht binnen kregen dat jullie naar Servië gingen om onder de Roma te gaan werken en om daar het Evangelie te brengen, was onze verwondering groot. Wij als mensen denken: jullie leeftijd begint al wat te komen, je laat hier heel wat achter, kinderen, kleinkinderen, familie, enz. Je moet de taal wat onder de knie krijgen. Al met al vinden we het heel wat. Maar als jullie het gevoel hebben en het wordt steeds weer bevestigd dat de Here God jullie daar wil gebruiken, wie zijn wij dan? En soms heb je in je leven ook wel eens nieuwe uitdagingen nodig en dat kan hopelijk een zegen zijn voor de Roma, maar dat je ook groeien mag in je eigen geloofsleven. Om jullie wat mee te geven naar Servië kwam bij ons direct onze trouwtekst naar boven.

Deuteronomium 33 : 27a: “De eeuwige God is u een woning.”

We weten wat een woning betekent in al zijn facetten. Zo wil de Here God voor ons zijn en voor jullie, maar ook voor de Roma. Niemand is te gering om bij hem te schuilen, zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest voor zich. Welzalig zij die in uw huis wonen.

Hartelijk groeten, Gods zegen op jullie arbeid.

Wij gedenken jullie in onze gebeden.

Gosse en Gerrie van der Ploeg-Kamstra