Noodfonds voor schrijnende situaties

Wat is dit voor fonds?

Wij (Pier en Joke Meindertsma) maken regelmatig tijdens ons werk onder de Roma in Servië schrijnende situaties mee. We proberen onder Gods leiding veel op te lossen, maar dat kan niet in alle gevallen. Soms lopen we tegen situaties aan die voortkomen uit financiële nood. Met een beetje geld kan al heel wat ellende opgelost worden. “Wat zou het mooi zijn om ook dán te kunnen helpen”, dachten we eind 2018. We hebben toen onze zendingsorganisatie Iteams-NL bereid gevonden om een noodfonds in het leven te roepen. Daaruit kan geput worden als dergelijke schrijnende gevallen zich voordoen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Iteams houdt toezicht op de besteding van de gelden uit het noodfonds. Dat gebeurt als volgt. Wij werken samen met de Servische humanitaire stichting Tabita. Stichting Tabita heeft goed zicht op waar hulp soms echt hard nodig is. Samen met hen besluiten we dan of we voor een bepaalde situatie het noodfonds zullen aanspreken. Stichting Tabita ontvangt het geld uit het noodfonds rechtstreeks en regelt de hulp, indien mogelijk in natura, hetgeen vaak het geval is. Na afloop legt stichting Tabita financiële verantwoording af aan Iteams.

Wat gebeurt er met het geld uit het noodfonds?

Inmiddels is meermaals een beroep gedaan op het noodfonds. Het gaat in de regel om bedragen tussen de 50 en 100 euro. Als voorbeelden willen we noemen:

  • een gezin dat de koude winter door moest met een half-afgemaakt dak,
  • vrouwen die tijdelijk in verband met ziekte niet konden werken en daardoor geen elektriciteit en schoolkosten van kinderen konden betalen,
  • hulp in verband met een ongeluk van een kostwinner,
  • voedselhulp.

Kortom: de gelden lenigen concrete, acute nood en worden verantwoord besteed. We hebben inmiddels mogen ervaren dat de Roma, die langs deze weg geholpen zijn, daar erg dankbaar voor zijn.

Wie iets zou willen bijdragen aan deze vorm van hulpverlening, kan zich via onderstaand formulier daarvoor aanmelden.
Iteams-NL is ANBI-erkend onder nummer 8161.37.377, dus uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer over deze stichting vindt u hier.

AANMELDFORMULIER

voor donaties aan het 'noodfonds voor schrijnende situaties'

Alle verplichte velden () graag invullen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het Thuisfrontteam van Pier en Joke Meindertsma:

de heer H. Seldenrust
email: penningmeester@meindertsmaservie.nl
telefoon: 06-36391078