Wens Piet en Leny van der Veer

Beste Pier en Joke,

Wij kennen jullie nog niet heel lang. Vorig jaar april bezochten wij op een zondag de gemeente en zijn gebleven.  Ik (Leny) heb jullie in die korte tijd leren kennen als levende christenen en hartelijke en meelevende mensen.  Het afgelopen winterseizoen volgde ik de Fundamentenstudie en Bijbelstudie over de Bergrede en daar heb ik van Pier veel mogen leren over God’s woord.  We gaan jullie missen maar als de Heer je roept dan ga je, in jullie geval naar Servië. Graag willen we jullie de zegenbede van St Patrick meegeven.

De zegen van St Patrick

de Heer zij voor jullie
om jullie de juiste weg te wijzen

de Heer zij achter jullie
om jullie in de armen te sluiten
en om jullie te beschermen tegen gevaar

de Heer zij onder jullie
om jullie op te vangen
wanneer jullie dreigen te vallen

de Heer zij in jullie
om jullie te troosten
als jullie verdriet hebben

Hij omgeve jullie
als een beschermende muur
wanneer anderen over jullie heen vallen

de Heer zij boven jullie
om jullie te zegenen

zo zegene jullie God vandaag
morgen en in eeuwigheid

 

In Christus verbonden Piet en Leny van der Veer