Wens Remmelt en Joke

Beste Pier en Joke,

Eindelijk is het zover, jullie gaan vertrekken naar Servië, om daar de Roma  te helpen en te vertellen wie Jezus Christus voor hen is en wil zijn.

Een harte wens van jullie, maar ook in jullie hart gelegd.

We wensen jullie een goede reis toe en bidden dat God jullie wil zegenen en helpen bij jullie taken en werkzaamheden onder de Roma bevolking.

Heer, zegen hen op de weg die zij zullen gaan

Zegen hen op de plek waar ze zullen staan

Zegen hen in alles

Heer, zegen hen waar ze in geloof voor leven

Zegen hen waar ze  hoop en liefde geven

Zegen hen om de ander tot een zegen te zijn

O God, zegen hen