Wens Sibbele en Minke Meindertsma

Leave heit en mem,

Wij wensen dat jullie je thuis zullen voelen in Gods familie in Servië. We wensen dat jullie zullen werken maar ook zullen rusten. Dat jullie zullen geven maar ook ontvangen. Dat heit een mooie moestuin heeft. En dat mem lieve vriendinnen ontmoet. Dat de Heer jullie zegent en beschermt. Dat jullie zijn vrede, zijn Sjalom, zullen ervaren.

Met liefdevolle groet,

Minke en Sibbele, Marije en Benjamin