Archives

Onderwijs aan gelovigen

Toerusting christen-werkers

Pier heeft het verlangens iets te kunnen betekenen voor christelijke werkers op het vlak van geloof en discipelschap. Met name voor Roma-werkers. Bijvoorbeeld in de vorm van een twee wekelijkse toerustingsontmoeting met een Roma-echtpaar, waarvan de man op de Bijbelschool heeft gezeten.

Blogbericht:

Zen­dings­pos­ten en (huis)­ge­meen­ten

Deze bezoeken we regelmatig en Pier gaat er vaak voor. De zendingsposten gaan uit van “Otvorena Vrata”, de gemeente vlak naast ons huis. De voorganger daarvan is tevens directeur van de humanitaire stichting Tabita. Voorbeelden van zendingsposten: Mirić, Bangladeš en  Novo Miloševo.

Daarnaast hebben we contact met (huis)gemeenten die géén binding hebben met Stichting Tabita.

  • In Novi Sad: de Baptistengemeente, de wat kleinere Božija Reč-gemeente en een kerkplant, geleid door een echtpaar dat vanuit Rusland is uitgezonden.
  • Buiten Novi Sad: een huisgemeente in Subotica en de Baptistengemeente in Alibunar. Dit topografische kaartje toont deze zendingsposten en (huis)gemeenten.

We zijn blij dat we deze gemeenten kunnen bemoedigen.

Preken

Stichting Tabita werkt mede vanuit de ‘Otvorena Vrata’-gemeente’ waar we naast wonen. Elke zondagmorgen hebben we daar om 10 uur kerkdienst. Daar mag Pier geregeld voorgaan. Dat geldt ook voor enkele andere gemeenten die vanuit Otvorena Vrata zijn gesticht.

Pier preekt in het Engels of in het Duits en wordt dan vertaald. Er zijn in de regel genoeg mensen die goed kunnen vertalen. Pier kreeg de wijze raad dat om niet in het Servisch te preken. Fouten en een onhandige manier van uitdrukken kunnen de toehoorders van de boodschap afleiden.

Blogbericht:

Bijbelstudie en gebed

Bijbelstudie & gebed

Elke week hebben we met de groep medewerkers van Stichting Tabita tijd voor Bijbelstudie en gebed. Pier mocht in de afgelopen tijd een toerusting geven over het verbond in het Nieuwe en het Oude Testament. Zo komen er tal van studies voorbij. Daarnaast brengen we de vele noden, die we hier om ons heen zien, in gebed.

Bezoekwerk

Regelmatig voeren we pastorale gesprekken bij Roma thuis. Een dergelijk bezoek is toch wel anders dan we in Nederland gewend zijn. Vaak wonen mensen van verschillende generaties bij elkaar. Ook komt het voor dat grootouders de zorg voor hun kleinkinderen op zich moeten nemen, omdat de ouders – om wat voor reden dan ook – ze niet kunnen of willen opvoeden. Overdag leeft men in kamers die vaak geen ramen hebben en ‘s nachts slaapt men daar ook, op diezelfde banken, als die er al zijn.

Af en toe houden we gesprekken ter voorbereiding op een huwelijk of op de doop. Een voorbereidingscursus voor dopelingen is een soort discipelschapscursus. Hier is dat soms extra belangrijk, omdat verschillende mensen niet kunnen lezen en het dus van luisteren moeten hebben.

Blogbericht:

Een paar keer is Pier gevraagd voor bezoek aan een Nederlandse gevangene in Servië.

Andere contacten

Tot slot zijn er diverse andere contacten.

Een paar voorbeelden

We voelen ons zeer verbonden met de Baptistengemeente in Novi Sad. Elke woensdagavond (buiten coronatijd) proberen we naar de midweek-dienst van die kerk te gaan. Zo leren we aardig wat mensen kennen.

In ons huis is ook een ruimte gereserveerd voor mensen die Stichting Tabita tijdelijk onderdak wil geven. Dat betekent wel eens dat we onverwacht logés krijgen, vaak christen-werkers met wie een goed contact ontstaat.

Pier mocht eens een korte evangelie­boodschap doorgeven op een verjaardag die tegelijkertijd gevierd werd met de ingebruikname van een huis.

Ook had Pier bij een huwelijksdiner de mogelijkheid iets uit het Woord te delen.

Er ontstaan vaak spontaan gesprekjes met mensen bij ons in de buurt.

Toen vlak bij ons huis een kleine kermis neerstreek, hadden we regelmatig een paar kermismensen in onze tuin te koffiedrinken.

Een anekdote:

Een paar honderd meter van ons huis woont een aantal Roma in een oud huis zonder elektriciteit of ander gerief. Elke dag komen ze meermaals langs ons huis met verzamelde plastic flessen, gevonden voedsel en andere opgescharrelde waren. Zo langzamerhand bouwen we een band met hen op. We worden altijd vriendelijk begroet met van tijd tot tijd een praatje. Een tijd je geleden werden we uitgenodigd voor de koffie.

Of we zelf koffie wilden meenemen trouwens was de vraag. We waren erg blij met de uitnodiging. We zaten gezellig met elkaar in de tuin en de hele familie kwam erbij zitten. Toen een van de mannen hoorde waarom wij naar Servië gekomen waren, vroeg hij iets over bidden. Er kwam een mooi gesprek op gang over geloof. Pier had de gelegenheid het evangelie uit te leggen en voor de aanwezigen te bidden. Er was op dat moment een Duits sprekende gaste en daardoor hadden we ook nog vertaling bij de hand. Tot slot mocht Joke ook nog even een kijkje nemen in hun huis.

Meditaties

Pier schrijft op onze website regelmatig meditaties en Bijbelstudies. De meditaties hebben soms het karakter van een getuigenis.

Samen lezen

Joke leest één keer per twee weken samen met een jonge vrouw teksten geschreven in het Cyrillische schrift. In Servië wordt gebruik gemaakt van twee manieren van schrijven: de kinderen leren op school eerst het Cyrillische schrift en daarna pas het Latijnse schrift. Het Latijnse schrift is wat we in Nederland gebruiken. Het Cyrillische schrift hoort echt bij de cultuur en de Servisch-Orthodoxe kerk in Servië.

Bovengenoemde vrouw is niet naar school geweest en moet op latere leeftijd leren lezen (zoals velen, vooral Roma). Joke is zelf ook bezig het Cyrillische schrift vlot te leren lezen. Zo kunnen we elkaar helpen en is er een tegelijk een heel mooi contact.

Foto’s: