Kinderwerk

Snel naar:

Op diverse manieren investeren wij in de Roma-jeugd.

Zondagsschool

Toen we in 2017 in Servië kwamen was er tijdens kerkdiensten niets voor kinderen georganiseerd. Ze liepen maar wat rond in de grote mensen bijeenkomst. Joke is toen voorzichtig begonnen met zondagsschool. Inmiddels vindt dit werk georgananiseerder plaats. Joke heeft hulp van enkele jonge Servische vrouwen. Zo draagt ze haar kennis en kunde aan hen over. En omgekeerd heeft Joke steun aan deze vrouwen, want zij kunnen helpen bij het vertellen van het Bijbelverhaal in het Servisch. 

Niet alleen in de kerk naast ons huis (Otvorena Vrata), maar ook in enkele evangelisatie­posten die onder de paraplu van Stichting Tabita vallen, is nu zondagschool. Deze kleinere gemeenten komen samen in een gebouw of een huiskamer.

Elke week begint de zondagsschool met het zingen van liedjes, vaak met de erbij geleerde bewegingen. Tijdens het zingen is Pier er ook bij om te begeleiden op gitaar. De kinderen genieten erg van het zingen. Daarna wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en maken de kinderen een kleur- of knutselwerkje. 

Blogberichten:

Foto’s:

Bijbel-vakantiekampen

In de Kerstvakantie organiseren Stichting Tabita en wij een ‘Bijbel-vakantiekamp”. Dat is een week waarin kinderen samenkomen in een kerkgebouw om daar allerlei leuke en leerzame dingen te doen, zoals christelijke liederen zingen, spelletjes en knutselen. Zo krijgen ze spelenderwijs het Evangelie mee. Van te voren weten we nooit hoeveel kinderen gehoor zullen geven aan de uitnodiging die ze rond de Kerst krijgen, bij het uitdelen van de hulppakketten. Het blijkt elk jaar toch een aardige groep te zijn. De activiteiten vallen bij de kinderen erg in de smaak.

Blogberichten:

Foto’s 2021: 

Tuineducatie

Bij de Mirić-school, vlak bij Novi Sad, zijn we gestart met lessen in tuinieren aan kleine groepjes Roma-kinderen die daar in de buurt wonen. Voordat we met deze wekelijkse lessen konden beginnen moest er nog veel gebeuren: ontginnen en bemesten van de arme grond die bovendien vol lag met puin en stenen.

Meestal komen er een paar kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Als er een groepje komt, beginnen we eerst in de kring met een moment van bijbellezen. Pier geeft daarbij een korte uitleg in het Servisch. De uitleg wordt afgesloten met gebed. Zo leren de kinderen ook de natuur en de groei en bloei zien als door God aan ons gegeven. God, Die je Vader wordt door het geloof in de Here Jezus.

Daarna gaan we aan het werk in de tuin. Er is altijd wel wat te doen: opbinden van tomatenplanten, onkruid wieden, aardappels oogsten, stenen zoeken, een pad maken etc. Een erg lange spanningsboog hebben de meeste kinderen niet, maar het is fijn om ze zo de liefde voor de natuur en het tuinieren bij te brengen. Als je de groei en ontwikkeling van de planten van dichtbij meemaakt, kun je je alleen maar verwonderen over Gods prachtige schepping.

Blogberichten:

Foto’s: 

Gitaarlessen

Pier geeft aan verschillende Roma-kinderen gitaarles. Er zijn enkele gitaren vanuit Nederland gedoneerd, want de aanschaf van een gitaar is voor Roma toch wel een uitgave. Voor de lessen zelf betalen ze een gering bedrag. Soms komen de kinderen bij Pier en Joke thuis. Een andere keer zijn de lessen in het huis van de kinderen, vooral als we daar sowieso al zijn voor een pastoraal bezoek aan de ouders. 

Pier heeft een complete gitaarcursus met Servische en Engelse liederen samengesteld. Deze bundel gebruikt hij bij alle kinderen en jongeren die hij stapje voor stapje mag leren gitaarspelen.

Er zijn leerlingen die grote vorderingen maken, anderen blijven wat op hetzelfde peil. Dat is soms wel eens moeilijk, maar het gaat niet alleen om het gitaarspelen, het gaat ook om het contact met de jeugd. Het is mooi en waardevol om tijdens de lessen, door de liederen heen, iets van de Here mee te kunnen geven en om gewoon aandacht voor de kinderen te hebben.

Foto’s: 

Brei- en haaklessen

Joke geeft af en toe les in handwerken, zowel aan Roma-kinderen als aan Roma-vrouwen. 

Foto’s: