Nieuw kerkgebouw

kerk in Novo Miloševo

We kijken terug op een bijzondere zondag in Novo Miloševo. We kwamen ‘s middags voor het eerst samen in ons nieuwe kerkgebouw.

In Servië werken we samen met de Evangelische gemeente ‘Otvorena Vrata’ (Open Doors) en de bijbehorende christelijke humanitaire organisatie ‘Tabita’.

De kerk bestaat uit de gemeente die samen komt in het kerkgebouw naast ons huis. Maar er zijn ook drie evangelisatieposten in Mali Beograd, Bangladeš en Novo Miloševo. In laatstgenoemde plaats waren de kerkbijeenkomsten de afgelopen twee jaar ‘s middags in het huis van een gemeentelid. Begin dit jaar is in Novo Miloševo een oud huis aangekocht. Het plan was dit om te bouwen tot kerkgebouw.

Na het wachten op de afwikkeling van de papieren rompslomp kon de renovatie van het huis, dat enkele jaren leeg had gestaan, beginnen. Eerst zijn een aantal werkers bezig geweest om de grote zaken aan te pakken. Twee kamers zijn bijvoorbeeld tot een kerkzaal gemaakt.

Daarna is nog heel wat afrondend werk gedaan door het Open Doors- en Tabita-team. De kerkzaal was als eerste gebruiksklaar gemaakt. De afgelopen week was het nog even een race tegen de klok, maar afgelopen zondag kon toch de eerste dienst plaatsvinden.

Het was een feestelijke en blijde middag.

Broeder Želimir (predikant van de Open Doors gemeente) preekte vanuit Mattheüs 16 over Petrus, die door Gods genade mag belijden dat de Here Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

In de komende nieuwsbrief vertellen we meer.

We zijn de Here dankbaar voor deze mijlpaal. Daarbij ligt de focus overigens niet op de letterlijke stenen van het nieuwe kerkgebouw, maar op de levende stenen, die samen een kerk voor God bouwen op het fundament van de Here Jezus, de Christus en die gekruisigd voor onze zonden.