Geloofsverdieping

Colossenzen 2:6-7

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.

Diep geworteld in Christus: hoe dieper de wortels, hoe hoger de boom!

 

Waarom hier meditaties en studies?

Pier Meindertsma licht het toe.    

ja, waarom meditaties en studies?

Bovenstaande Bijbeltekst (Col. 2:6-7) is voor gelovigen. Maar Gods Woord is ook bedoeld voor de (nog) niet-gelovigen. Namelijk om de Heere Jezus Christus te leren kennen, 2Tim. 3:15. Maar dan ook om verder te groeien in je geloofsleven, 2Tim. 3:16-17.

Daarmee verbonden horen we de oproep: ‘Verkondig Gods Woord’, 2Tim. 4:1-2. Daar tegenover staat: ‘het zoeken wat het gehoor streelt’, 2Tim. 4:3-4. Dat laatste is misschien wel (kerkelijk) populair, veelal in de pas van de cultuur waarin we leven, maar het leidt je van de Heere en Zijn Woord (Zijn levende stem!) af.

Nieuwe generatie

De apostel Paulus schrijft onder ingeving van de Heilige Geest twee brieven aan de nog jonge Timotheüs (1 en 2Timotheüs), om als het ware het geestelijke estafette stokje van de dan al op leeftijd gekomen apostel over te nemen.

Ik ben natuurlijk geen apostel, maar zo wil ik ook graag dingen, gegrond op het Woord van God, doorgeven aan een nieuwe generatie en hen laten proeven dat het een vreugde is de Heere te dienen op de manier die Hij zelf voorschrijft.

En wie zou het beter weten dan onze Schepper Zelf en Wie zou het beter met ons voor hebben dan de Vader van de Heere Jezus Christus Die in Hem ook onze Vader wil zijn!

Studies

To the point: ik heb al langere tijd in gedachten om zo nu en dan een studie op onze website te zetten, dus naast de meditaties die toch van wat andere aard zijn, al zijn er overlappingen. Het zijn veelal studies die ik door de jaren heen al heb mogen voorbereiden.

Het is fijn dat ze nu ook breder kunnen worden gebruikt.

De eerste studie ‘Leven met God’ is direct de meest fundamentele, met name voor mensen die door genade de Heere Jezus hebben mogen leren kennen en zo een relatie met God hebben gekregen. Leven met God: wat houdt dat in en hoe gaat dat praktisch-geestelijk in zijn werk?

Zo nu en dan zal er een nieuwe studie toegevoegd worden. Dat wil zeggen ‘ako Bog da’. Dat is Servisch voor: zo de Heere het geeft, Jakobus 4.

Dat de Heere het mag zegenen – Tot Zijn eer en tot heil van de lezer!

Novi Sad 27 december 2021

(Jo)uw Pier Meindertsma