Wanneer komen Pier en Joke naar Nederland?

Pier en Joke Meindertsma hopen in de 1e helft van 2021 een paar maanden met verlof in Nederland zijn als de corona-situatie dat toelaat. Op deze website zal worden vermeld wanneer ze waar aanwezig zullen zijn om wederzijds ervaringen uit te wisselen.

 

 FAQ