Een bijzondere dag!

doopdienst

Eindelijk was het dan zover, zondag 31 maart, de langverwachte dag: doopdag van maar liefst zes mensen!

Al vele weken was er naar toe geleefd. Een periode waarin we meemaakten dat twee mannen en vier vrouwen de mooie stap namen om de Here Jezus aan te nemen als Redder en Heer in hun leven.

Daarna was er een persoonlijke cursus, genaamd: “Hodaj sa Isusom” – Wandel met Jezus. De doopkandidaten leerden over het leven met God, de Here Jezus, de Heilige Geest, gebed en de Bijbel. Allemaal wezenlijke zaken voor ons christenleven.

En nu was dan de grote dag.

De doop vond plaats in de Baptistengemeente van Kikinda, anderhalf uur rijden van Novi Sad. Enkele dopelingen wonen daar in de buurt, de anderen niet… Het was dan ook een hele klus om iedereen op de plaats van bestemming te krijgen. Bovendien was net de zomertijd ingegaan en dan is er altijd wel iemand die daar nu net niet aan gedacht heeft. En wat hadden we te doen met de chauffeur van de combibus die zoveel mensen moest ophalen. Het nam meer tijd dan gepland. Wat waren we blij dat uiteindelijk iedereen goed en wel in de kerk zat.

Wandel met Jezus

Het doopbad stond klaar. Zo zeker als de dopelingen fysiek in het water gedompeld werden, zo zeker is het dat ze door het geloof geestelijk in de Here Jezus gedompeld zijn. Dat wil zeggen dat ieder van hen een onverbrekelijke band met Hem gekregen heeft en nu deel heeft aan alles wat Hij voor ons verdiend heeft op Golgotha. Ieder van hen stond op uit het water als teken dat hij/zij met de Here Jezus is opgestaan tot een nieuw leven met Hem.

Na de doop waren we echt ontroerd door de blijdschap van de dopelingen, die af te lezen was van hun stralende gezichten. Later die dag was er een feestmaaltijd in Miloševo, waar we allemaal voor waren uitgenodigd.

Dank Here voor deze geweldige dag!