Steun ons werk onder Roma in Servië

WAAROM steunen?

Het is voor Roma lastig een baan te vinden (meestal geen scholing), waardoor ze vaak in armoede leven. Veel Roma worden uitgebuit en bijvoorbeeld de prostitutie in gedreven. Relatief veel Roma belanden in de gevangenis.

Door hun manier van leven en de gebruiken die ze hebben, worden ze vaak gemeden. Hun situatie lijkt uitzichtloos.

De Roma hebben hulp nodig op verschillende vlakken:

 • geestelijk  (God en de Heere Jezus in hun leven)
 • materieel   (huisvesting, kleding)
 • sociaal       (onderlinge omgang)
 • educatief   (leren lezen en schrijven)

HOE steunen?
 • door gebed. Dit is het voornaamste (Kolossenzen 4:3).
 • financieel. We leven op basis van giften die besteed worden aan:
  1. ons levensonderhoud in Servië;
  2. ons werk onder de Roma daar.
 • andere manieren van meeleven.

✍ Hoe financieel steunen?

Onze zendingsorganisatie, Iteams-NL, waaraan uw bijdrage kan worden overgemaakt is ANBI-erkend onder nummer 8161.37.377, dus uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Iteams-NL is bij de Belastingdienst bekend onder deze naam: Stichting International Teams te Ermelo. RSIN: 816137377. Meer over Iteams vindt u hier.

a. Steun aan Pier en Jokeb. Noodfonds schrijnende situaties

a. Voelt u ervoor om ons, Pier en Joke Meindertsma, financieel te steunen?

Dat kan via onderstaand aanmeldformulier. Hierin zegt u toe vanaf nu uw bijdrage te zullen overmaken naar onze zendingsorganisatie, Stichting Iteams-NL.

AANMELDFORMULIER
voor financiële ondersteuning van Pier en Joke Meindertsma

Alle verplichte velden () graag invullen.

Ik doneer vanaf nu het volgende bedrag, per:

b. Wat is het ‘noodfonds voor schrijnende situaties’?

Meteen naar aanmeldformulier

Wij (Pier en Joke Meindertsma) maken regelmatig tijdens ons werk onder de Roma in Servië schrijnende situaties mee. We proberen onder Gods leiding veel op te lossen, maar dat kan niet in alle gevallen. Soms lopen we tegen situaties aan die voortkomen uit financiële nood. Met een beetje geld kan al heel wat ellende opgelost worden.

“Wat zou het mooi zijn om ook dán te kunnen helpen”, dachten we eind 2018. We hebben toen onze zendingsorganisatie Iteams-NL bereid gevonden om een noodfonds in het leven te roepen. Daaruit kan geput worden als dergelijke schrijnende gevallen zich voordoen.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Wat gebeurt er met het geld uit het noodfonds?

Inmiddels is meermaals een beroep gedaan op het noodfonds. Het gaat in de regel om bedragen tussen de 50 en 100 euro. Als voorbeelden willen we noemen:

 • een gezin dat de koude winter door moest met een half-afgemaakt dak,
 • vrouwen die tijdelijk in verband met ziekte niet konden werken en daardoor geen elektriciteit en schoolkosten van kinderen konden betalen,
 • hulp in verband met een ongeluk van een kostwinner,
 • voedselhulp.

Kortom

De gelden lenigen concrete, acute nood en worden verantwoord besteed. We hebben inmiddels mogen ervaren dat de Roma, die langs deze weg geholpen zijn, daar erg dankbaar voor zijn.

Wie iets zou willen bijdragen aan deze vorm van hulpverlening, kan zich via onderstaand formulier daarvoor aanmelden. Uw bijdrage helpt echt.

AANMELDFORMULIER voor donaties aan het ‘noodfonds voor schrijnende situaties

Alle verplichte velden () graag invullen.

Ik doneer vanaf nu het volgende bedrag aan het ‘noodfonds voor schrijnende situaties’, per:

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het Thuisfrontteam van Pier en Joke Meindertsma: de heer H. Seldenrust, telefoon: 06-36391078 of via email.