Hoe steunen?

 

Wij, Pier en Joke Meindertsma, zijn uitgezonden via Iteams Nederland.


Stichting International Teams (Iteams-NL) heeft als visie:
“Als Iteams willen we mensen en mensengroepen zien veranderen door de liefde van God.”

Iteams-NL is in 1985 opgericht onder de naam AWO en was een aanvullende stichting op Open Doors (onder hun zegen). Ze spitsten zich toe op Evangelisatie en Gemeente-stichting. AWO sloot zich later aan bij Inter-national Teams. Iteams is nu een wereldwijde alliantie van onafhankelijke deelnemers.

Iteams-NL is één van de primaire leden (www.iteams.org). Barth en Mathilde Companjen vertegenwoordigen Iteams-NL. Iteams-NL heeft vanouds een sterke aanwezigheid in de Balkan.

Ons werk in Servië

Wij werken onder de Roma-bevolking. Pier op het gebied van het doorgeven van Gods Woord, het vormen van christen-werkers en volkstuin-educatie. Joke bij het ondersteunen daarvan, alsmede zondagschoolwerk en humanitaire hulpverlening. In de eerste periode lag de focus op het acclimatiseren en de studie van taal en cultuur. Inmiddels zijn we volledig actief.

Hoe kunt u ons helpen ons werk te doen in Servië?

U kunt ons steunen door:

  • Gebed. Dit is het voornaamste (Kolossenzen 4:3).
  • Financieel. We leven op basis van giften van de vriendenkring, die besteed worden aan ons levensonderhoud in Novi Sad en aan werkzaamheden onder de Roma.
    Als u zich betrokken voelt bij ons werk in Servië en u wilt ons (naast gebed en het ontvangen van onze nieuwsbrief) financieel ondersteunen, dan verzoeken wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en dit per email of per post op te sturen naar de penningmeester van ons Thuisfrontteam. Zijn adresgegevens staan op het formulier vermeld.

AANMELDFORMULIERPDF

  • En wellicht op andere manieren van meeleven.