Ons zendingswerk in Servië

     Lees ook onze folder.
Wij, Pier en Joke Meindertsma, zijn vanuit de Baptistengemeente Bethel te Harlingen naar Servië uitgezonden via zendingsorganisatie Iteams-NL.

Iets over onze zendingsorganisatie

Stichting Iteams-NL maakt deel uit van Stichting International Teams. Ze heeft als visie:

Als Iteams willen we mensen en mensengroepen zien veranderen door de liefde van God.
Iteams-NL is in 1985 opgericht onder de naam AWO en was een aanvullende stichting op Open Doors (onder hun zegen). Ze spitsten zich toe op Evangelisatie en Gemeente-stichting. AWO sloot zich later aan bij International Teams.

Iteams is nu een wereldwijde alliantie van onafhankelijke deelnemers. Iteams-NL is één van de primaire leden. Barth en Mathilde Companjen vertegenwoordigen Iteams-NL. Iteams-NL heeft vanouds een sterke aanwezigheid in de Balkan. Iteams is ANBI-erkend onder nummer 8161.37.377. Iteams-NL is bij de Belastingdienst bekend onder deze naam: Stichting International Teams te Ermelo. RSIN: 816137377.

Ons werk in Servië

Ons werk in Servië

Wij werken in Novi Sad, de tweede stad van Servië, onder de Roma-bevolking. De Roma behoren vaak tot de armsten van de armsten. Vroeger noemde men hen wel zigeuners. Ze worden regelmatig gediscrimineerd, ook in Servië. Goed en passend onderwijs kan zorgen voor verbetering van hun maatschappelijke situatie.

Het gaat niet alleen om het leren van vaardigheden (te beginnen bij lezen en schrijven) maar ook om levenshouding. Daarbij spelen lokale Roma-kerken een belangrijke rol. We werken samen met de Evangelische gemeente ‘Otvorena Vrata’ (dat betekent: Open Deuren of Open Deur) en de bijbehorende christelijke humanitaire organisatie ‘Tabita.

In het kader van bemoedigen van christenwerkers bezoeken we regelmatig zendingsposten en (huis)gemeenten. Sommige daarvan gaan uit van de “Otvorena Vrata”-gemeente. Andere staan daar los van. Meer hierover op dit interactieve kaartje.

Door prediking en Bijbelstudie geeft Pier Gods Woord door in diverse Roma-gemeenten, draagt bij aan de vorming van christen-werkers, geeft kinderen gitaarles en bemoedigt mensen door gesprekken en het Evangelie met hen te delen.

Joke ondersteunt Pier bij veel activiteiten. Bovendien is ze bezig met het opzetten van zondagsschoolwerk in Roma-gemeenten.

Gezamenlijk zijn we actief bij pastorale begeleiding van Roma, volkstuin-educatie en humanitaire hulpverlening. In onze folder (uit 2020) leest u er meer over. Deze foto’s geven u een indruk.

Behalve berichten over ons zendingswerk, schrijven we ook over wat ons opvalt in Servië en over meer persoonlijke dingen die we meemaken.

Op de website van Christian Roma Support staat een podcast over ons en ons werk (opgenomen half 2023). De knop hierboven leidt u naar hun website. Scroll daar iets naar beneden om de podcast te beluisteren.

Berichten over ons en ons werk:

Per onderwerp:
Tuineducatie
Nieuwsbrieven

  Ook schreef Pier op deze site studies en meditaties. Er volgen D.V. nog meer.

  Meditaties
  Presentaties van ons werk tijdens verlof

  Wij zijn inmiddels 2x met verlof in Nederland geweest. Die tijd hebben we onder meer besteed aan het geven van presentaties over ons zendingswerk. Daarnaast heeft Pier preekbeurten mogen verzorgen in diverse gemeenten. Van een aantal van die bijeenkomsten bestaan video’s en audio’s. De volgende pagina’s tonen daarvan een overzicht:

  Spreekt dit u aan?

  Dan kunnen we u onze nieuwsbrief mailen. U ontvangt hem 4x per jaar. Wilt u ook attenderingsmails-emails (de zgn. “Vers van de pers“-emails) ontvangen, telkens als we een nieuw blogbericht op de homepage hebben geplaatst (ca. 12x per jaar)? Aanmelden kan hier.

  We leven van giften voor ons levensonderhoud en ons werk. Door ons werk te steunen levert ook u een bijdrage aan onze uitzending.