Overzicht meditaties

van Pier Meindertsma

 • Meditatie – Corona-toegangsbewijs – (niet) kopen of verkopen
  Corona-toegangsbewijs - (niet) kopen of verkopen
  Meditatie – Corona-toegangsbewijs – (niet) kopen of verkopen

  Meditatie – Novi Sad (Servië), 5 oktober 2021 “En het (= het beest uit de aarde, ) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat…

  Meer »
 • Meditatie – In de moeite? Wat nu?
  Jakobus 5:13
  Meditatie – In de moeite? Wat nu?

  Meditatie – Novi Sad (Servië), 17 augustus 2021 ‘Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden,’  Jak. 5:13a (Herz. Statenvertaling) Wat we lezen in Jakobus 5:13, ‘Is iemand onder u in lijden? ‘, was juist afgelopen week (en nog) op mijn vrouw en mij…

  Meer »
 • Meditatie – Gods uitverkiezende liefde
  Gods uitverkiezende liefde
  Meditatie – Gods uitverkiezende liefde

  Meditatie – Novi Sad (Servië), 18 maart 2021 ‘ (…) Hij heeft ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren (…) tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. In Hem hebben wij de verlossing,…

  Meer »
 • Jozef en de meerdere Jozef – en wij in 2021
  Jozef en de meerdere Jozef – en wij in 2021

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 30 december 2020 Jozef en de meerdere Jozef – en wij in 2021 In corona-tijdperk met recente aardbevingen. ‘Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken,’ …

  Meer »
 • Meditatie – 2 Petrus 1, vers 19
  Meditatie – 2 Petrus 1, vers 19

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 2 september 2020 2 Petrus 1, vers 19 ‘En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats,…

  Meer »
 • Meditatie – Gebed en vasten – II
  Meditatie – Gebed en vasten – II

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 4 juli 2020 Gebed en vasten – II “(…) Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en…

  Meer »
 • Meditatie – Gebed en vasten – I
  Meditatie – Gebed en vasten – I

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 2 mei 2020 Gebed en vasten – I “(…) Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden (…), . N.a.v. de corona-pandemie, las ik in onze krant (Ref. Dagblad e-paper) over gebed en vasten. Namelijk dat een eeuw…

  Meer »
 • Meditatie-getuigenis – Coronavirus
  Meditatie-getuigenis – Coronavirus

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 24 maart 2020 Coronavirus – licht, heil en naaste De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?” Psalm 27:1b. Inleiding De Coronacrisis is beangstigend.…

  Meer »
 • Meditatie – Het hoogste doel van Jezus’ komst
  Meditatie – Het hoogste doel van Jezus’ komst

  Meditatie – Novi Sad – Servië, 30 januari 2020 Het hoogste doel van Jezus’ komst ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, (…) ,’ Lukas 2 toont ons een hemelse heraut om de komst van Gods Zoon in het vlees te melden, vers 11.…

  Meer »
 • Meditatie – Gedachten na een ongeluk
  Meditatie – Gedachten na een ongeluk

  Meditatie-getuigenis – Novi Sad (Servië), 24 oktober 2019 Als we over bovenstaande Psalmtekst 31:22 nadenken, dan is toch wel grootste wonder dat we door genade God mogen leren kennen en worden gebracht in de stevige stad bij uitstek: Jezus Christus – onze gekruisigde en opgestane…

  Meer »
 • Meditatie – Passie als ijver
  Zomerkamp met medewerking van 18+ jeugd VBG Elim, Heerenveen            
  Meditatie – Passie als ijver

  Meditatie – Novi Sad (Servië), 6 september 2019 Passie als ijver ‘En Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is: De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden, (…),’ Johannes 2:17 (Psalmen 69:10) – Herziene Statenvertaling Na een intensieve periode van o.a. kampgebeuren en conferentie,…

  Meer »
 • Meditatie – Bidden en verhoord worden
  Meditatie – Bidden en verhoord worden

  Meditatie én getuigenis – Novi Sad (Servië), 30 mei 2019   ‘Bid, en u zal gegeven worden (…),’ Mattheüs 7, vers 7 – Herziene Statenvertaling ‘k Heb jaren geleden van mijn dochter een eigengemaakt kaartje gekregen. Bovenaan er door haar opgeplakt twee handen in gebedshouding.…

  Meer »
 • Meditatie – Paas-feest
  Grote blijdschap, als een opengaande narcis...
  Meditatie – Paas-feest

  Meditatie – Novi Sad (Srbija), 19 april 2019 ‘Paas-feest’ ‘(…) U hoeft niet bevreesd te zijn want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt (…),’ Mattheüs 28 vs 5-6 Herziene Statenvertaling. Joke en ik treffen…

  Meer »
 • Meditatie én getuigenis
  Meditatie én getuigenis

  Meditatie én getuigenis – Novi Sad (Servië), februari 2019 Preekvoorbereiding met Roma-broeder Preekvoorbereiding over Markus 2, vers 1-12. ‘Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: sta…

  Meer »
 • Meditatie – Goede grond?!
  De Mirić-school in Mali-Beograd.
  Meditatie – Goede grond?!

  Novi Sad (Servië), eerste helft november 2018 Een meditatie en een kijkje in ons werkzame leven. ‘En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen,’…

  Meer »
 • Meditatie – Gods vertrouwelijke omgang – deel 2
  Meditatie – Gods vertrouwelijke omgang – deel 2

  Meditatie – Novi Sad (Servië), eind oktober 2018 ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen (…)’, Psalm 25:14a Heb je er over nagedacht, na aanleiding van de meditatie vorige week, ik bedoel, hoe het gaat met je vertrouwelijk omgaan met God? Nog niet?…

  Meer »
 • Meditatie – Gods vertrouwelijke omgang – deel 1
  Meditatie – Gods vertrouwelijke omgang – deel 1

  Meditatie – Novi Sad (Servië), oktober 2018 ‘Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen (…)’, Psalm 25:14a. In het brede geloofs-leven met God dat het hele doen en laten van de gelovige omvat, zou je een binnencirkel (de pit) kunnen onderscheiden: het persoonlijk…

  Meer »
 • Meditatie – God (steeds beter leren) kennen
  Meditatie – God (steeds beter leren) kennen

  Meditatie – Novi Sad (Servië), september 2018 Over de karaktereigenschappen van God Als je – door het geloof in de Here Jezus Christus – een band met God hebt, raak je nooit uitgekeken op Wie Hij is, op Zijn karakter. God steeds beter en dieper…

  Meer »
 • Meditatie – En in de huizen
  Meditatie – En in de huizen

  Meditatie – Novi Sad, mei 2018 ‘Hoe ik niets van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen,’ Handelingen 20:20. Ik ben er nog verwonderd over… ‘Posle podne’ oftewel in de middag gaan we op…

  Meer »
 • Meditatie – Hoezo overleggingen? deel 2
  Meditatie – Hoezo overleggingen? deel 2

  Meditatie – Novi Sad, 23 februari 2018 ‘In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot, Hoezo overleggingen, deel 2: toepassing Vorige week hadden we het over de Rubenieten en dat de ‘overleggingen van hun hart groot waren’. Uiteindelijk gingen ze, hoe…

  Meer »
 • Meditatie – Hoezo overleggingen? deel 1
  Meditatie – Hoezo overleggingen? deel 1

  Meditatie – Novi Sad, 16 februari 2018 ‘In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot,’ Hoezo overleggingen, deel 1 Deze op het eerste oog wat vreemde zinsnede uit de Bijbel kwam ik in een Bijbel-meditatie in onze krant tegen. En al…

  Meer »
 • Meditatie – Geestelijk nut van moeiten
  Meditatie – Geestelijk nut van moeiten

  Meditatie – Novi Sad, begin december 2017 Psalm 107:6-8 In ons komen naar onze nieuwe plaats (NoviSad = nieuwstad) Servië, mochten we ervaren wat we lazen in de tijd voor ons vertrek in Psalm 107: ‘Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,…

  Meer »
 • Meditatie – Gods weg met Jozef
  Meditatie – Gods weg met Jozef

  Meditatie – maandag 23 oktober 2017 Gods weg met Jozef Genesis 37 Afgelopen zondag (22 oktober 2017) mocht ik nog een keer voorgaan in de Baptisten­gemeente te Koudum. Over Gods weg met Jozef, naar aanleiding van Genesis 37. Zijn leven lijkt in mineur te eindigen……

  Meer »
Српски језикEnglishDeutschNederlands