Algemeen

Algemeen

De herder zet zich in voor de schapen.

Een schaapherder in Servië

Toen we de afgelopen week in Zuid Servië, in Niš en omstreken, waren, zagen we daar opnieuw een herder met schapen. Wat een prachtig gezicht is dat. De schaapherder die daar zat, te midden van zijn kudde. Bijzonder is dat toch, het schaapherder zijn. Dit tafereel komen we regelmatig in Servië tegen, ook bij ons in de provincie Vojvodina. In Nederland lopen de meeste schapen op een stuk land omringd door sloten of een ander soort van omheining. Maar hier zie je dus vaak een herder die zorgt dat zijn kudde bij elkaar blijft en de gewenste richting volgt. Hij zorgt er ook voor dat de schapen voldoende voedsel en water hebben. Hij beschermt zijn kudde daarnaast voor roofdieren. In de nacht gaan de meeste schapen naar de schaapskooi. In de Bijbel in Genesis 4 vers 2 lezen we al van een schaapherder namelijk bij Adams zonen: “en Abel werd een schaapherder en Kain werd een landbouwer.” Vanaf het begin der tijden zien we dus al dit beroep van schaapherder. Toch ligt er in de naam herder ook nog een veel diepere betekenis. Het herder-zijn is ook een schaduwbeeld van het Herderschap van God over de gelovigen. Wat is dat prachtig verwoord in Psalm 23: De Heere is mijn Herder en ook in Johannes 10. In het laatste gedeelte zien we het verschil tussen een goede herder en een huurling. Het is niet voor niks dat in de Bijbel de Heere Jezus vergeleken wordt met een herder die hart heeft voor Zijn schapen. En in Johannes 10 zien we de Heere Jezus getekend die Zijn schapen zo lief heeft dat Hij Zijn leven plaatsbekledend geeft voor Zijn schapen. Jezus schapen horen Zijn stem, de Bijbel. Hij geeft ze eeuwig leven en ze zullen niet verloren gaan. Hoe mooi dus dit beeld van de schaapherder die ook naar zijn menselijk kunnen alles probeert te doen om het goede voor zijn schapen te zoeken.