Verlof 2023: presentatie en preekbeurten

Wij, Pier en Joke Meindertsma, hebben tijdens ons verlof in Nederland in de periode april/juni 2023 in Leeuwarden een presentatie gegeven over ons zendingswerk in Servië. Bovendien heeft Pier een aantal preekbeurten in diverse gemeenten mogen verzorgen. Een aantal kunt u hieronder terugzien/terughoren.

Tijdens de zondagse samenkomsten mochten we een kort filmpje over ons zendingswerk tonen. Het filmpje dat we toonden tijdens de presentatie was wat langer. U kunt het hieronder bekijken. Ook hebben we enkele keren wat Servische liederen gezongen, met gitaarbegeleiding van Pier.

Daarnaast hebben we tal van bezoeken kunnen afleggen aan familie en vrienden: een goed weerzien! We zijn dankbaar dat de Heere dit alles zo heeft geleid.

Harlingen – preekbeurt, zondag 23 april 2023

Baptistengemeente ‘Bethel’.

Thema: “Gezond geestelijk leven”: geloof in de Heere Jezus Christus, instrument zijn in Gods Koninkrijk, wandelen met God (Jozua 1:5-9). De dienst is terug te zien op YouTube. Wacht rustig af tot dienst begint.

Leeuwarden – presentatie, zaterdag 13 mei 2023

Presentatie, gehouden in de Kurioskerk.

Na de opening door zendingsorganisatie iTeams vertoonden we een filmpje over ons zendingswerk.

Geslaagd was ook het interview dat een zus van Pier met ons hield.

Daarna legde de penningmeester van het thuisfrontteam een financiële verantwoording af.

Er werd goed gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragenstellen en tot slot zongen we enkele Servische liederen onder gitaarbegeleiding van Pier, zoals dit lied over Psalm 34.

Na de afsluiting was er een hapje en een drankje.

Franeker – preekbeurt, zondag 14 mei 2023

Vrije Baptistengemeente ‘Philadelphia’.

Preek beluisteren. Thema: “Concreet gebed en vergevingsgezindheid” (Marcus 11:22-26).

Rotterdam – preekbeurt, zondag 28 mei 2023 (Pinksteren)

Baptistengemeente ‘Rotterdam-Centrum’.

De preek handelde over de Persoon van de Heilige Geest, de waarde van de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest. (Joh. 7:37-39 en Hand 2:1-13).

Heerenveen – preekbeurt, zondag 4 juni 2023

Vrije Baptistengemeente ‘Elim’ in het Bornego college.

Thema: “De Heere regeert” (Ps. 93). De dienst is terug te zien op YouTube.

Nieuw-Buinen – preekbeurt, zondag 11 juni 2023

Baptistengemeente ‘Nieuw-Buinen’.

Thema: “Pelgrimsogen gericht op God” (Ps. 123). De dienst is terug te zien op YouTube.

Burgum – preekbeurt, zondag 18 juni 2023

Vrije Baptistengemeente ‘Burgum’.

Thema: “Motivatie tot gebed” (Marcus 11:22-26).

 

Ook in 2021 waren we met verlof in Nederland (in coronatijd).