Studies

Studies

I will understand better as years pass.

Studie – Het nut van een belijdenisgeschrift

C.H. Spurgeon Het nut van een belijdenisgeschrift  met als bijlage Spurgeon’s Catechism   ‘Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt,’ 2 Timoteüs 2:15 Voorwoord Eigenlijk al direct na het versturen van mijn (uitgebreide) email aan mijn uit Amerika afkomstige ‘collega-zendeling’ Steve N. (niet de werkelijke beginletter van de achternaam), kreeg ik al in gedachten: Hé, dit is ook belangrijk voor anderen. Wat? Het belang of nut van een belijdenisgeschrift, vooral als er zo’n prachtig document is als de ‘Baptisten-geloofsbelijdenis van 1689’ voor handen is, die C.H. Spurgeon niet voor niets weer in/voor het daglicht bracht. Daar gaat het over in de onderstaande email-studie. Ik bedoel dan natuurlijk wel het nut van een degelijk Bijbels-gefundeerde geloofsbelijdenis zoals de ‘1689’ kan worden genoemd. De Heere zegene de email-studie! Novi Sad, 4 april 2024 Pier M. Meindertsma Inleiding Als ik in het Voorwoord de Baptisten-geloofsbelijdenis van 1689 noem, dan gaat het voluit geschreven om de London Baptist Confession of Faith of 1689. Dikwijls wel kortweg genoemd: de ‘1689’. Tien jaar geleden verscheen een Nederlandse versie: De Baptistengeloofsbelijdenis van 1689 – met toelichting door Kees van Kralingen, Ede 2012. Terecht zegt Van Kralingen, pag. 6, dat het hier gaat om het belangrijkste belijdenisgeschrift van de Reformed Baptists (oftewel de Reformatorische baptisten). Heruitgegeven in 1855 door inderdaad Charles Haddon Spurgeon, die er ook een inleiding bij schreef. Zie Van Kralingen pag. 19. In het zelfde jaar kwam ook uit Spurgeon’s Catechism, op de geloofsbelijdenis van 1689 gebaseerd (zie onder). Misschien ter nuancering van de ‘1689’ ook nog maar een kleine kritische noot: in de ’1689’ wordt als kerkstructuur de congregationalistische (ja, een hele mond vol) aangehangen. Persoonlijk neig ik meer tot de kerkstructuur die beleden wordt in de Westminster confessie (de Engels reformatorische, puriteins georiënteerde, belijdenis, waar de ‘1689’ sterk tegen aan leunt), namelijk het presbyteriaans kerkconcept waar het bestuur (de leiding) van de plaatselijke gemeente door de raad van oudsten beter uit de verf komt. Dat lijkt volgens mij meer op het Bijbels patroon. Een ander punt is: kun je, zoals de ‘1689’ doet, inderdaad zeggen dat de paus de antichrist is: d.i. de (nog in aantocht zijnde) antichrist? Dit zijn lastige zaken… Zie vv en vv. Oké genoeg geanticipeerd op mijn in het Voorwoord genoemde email-studie die nu volgt – de inderdaad in het Engels geschreven, ‘authentieke’ brief (op een enkele kleine wijziging na), een week geleden verstuurd, d.i. Novi Sad, March 27, 2024. Terug naar top DE EMAIL-BRIEF (…) Dear brother and, if...