Knuffels uit Nederland

De Nederlandse knuffels aangekomen in Servië.

Onze vroegere buurvrouw Judith van de Barkhof uit Harlingen kwam onlangs met een prachtig idee. Ze is onderwijzeres en haar school had voor Kerst het thema ‘GEVEN’ uitgekozen. De kinderen in haar groep zijn 4 en 5 jaar. Ze wilde dit thema graag tastbaar maken voor deze jonge kinderen. ‘Als de kinderen nu eens een eigen knuffel zouden weggeven’, bedacht ze, ‘aan bijvoorbeeld Roma-kinderen in Servië, aan kinderen die wel wat warmte en geborgenheid kunnen gebruiken en mogen voelen’. Per mail legde ze ons haar plan voor. Natuurlijk stemden we in met deze mooie gedachte.

Afgelopen december zijn er heel wat knuffels op de school ‘Het Baken’ in Harlingen ingeleverd, ook door de peuters! Na vier weken onderweg te zijn geweest kwam vorige week eindelijk de grote doos met kostbare inhoud aan. Ja, want iets naar Servië sturen gaat niet zomaar. Er zijn strenge douaneregels en bij de grens wordt nauwgezet gecontroleerd, want Servië hoort niet bij de Europese Unie.

Maar gelukkig daar zijn ze dan, alle die knuffels, hier nog zittend in het Servische winterzonnetje. Binnenkort gaan ze naar hun nieuwe eigenaars. Wat zal dat blijde gezichten geven….

Dank jullie wel, peuters en kleuters van ‘Het Baken’!!