Terugblik op ons verlof (2023)

Presentatie in Leeuwarden

Wij, Pier en Joke Meindertsma, hebben tijdens ons verlof in Nederland in de periode april/juni 2023 in Leeuwarden een presentatie mogen geven over ons zendingswerk in Servië. Daarnaast heeft Pier een aantal preekbeurten in diverse gemeenten kunnen verzorgen.
Ook hebben we bij enkele gelegenheden wat Servische liederen gezongen, met gitaarbegeleiding van Pier.

De presentatie vond plaats op zaterdag 13 mei 2023 in de Kurioskerk te Leeuwarden met aardig wat bezoekers. De zaal bleek erg geschikt voor het doel.
Na de opening door zendingsorganisatie iTeams konden de bezoekers, door een filmpje dat we toonden, een levendige indruk krijgen van ons zendingswerk. Geslaagd was ook het interview dat een zus van Pier met ons hield. Daarna legde de penningmeester van het thuisfrontteam een financiële verantwoording af.
Er werd goed gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragenstellen en tot slot zongen we enkele Servische lieden met gitaarbegeleiding van Pier. Na de afsluiting was er een hapje en een drankje.

Klik voor vergrotingen

Kurioskerk

Daarnaast hebben we tal van bezoeken kunnen afleggen aan familie en vrienden: een goed weerzien! We zijn dankbaar dat de Heere dit alles zo heeft geleid.
Onlangs zijn we weer teruggekeerd naar Servië om ons werk te hervatten.

 Tijdens enkele bijeenkomsten zijn video- of audio-opnamen gemaakt. Als u wilt kunt u die op deze pagina bekijken/beluisteren.