Terugblik bezoek Nederland (2022)

Voorlichting aan aspirant-zendelingen

Op woensdag 13 juli 2022 zijn we, na een verblijf van drie en halve week in Nederland, weer veilig in Servië teruggekomen. We zien terug op een prachtige tijd die we hoofdzakelijk doorgebracht hebben met kinderen en kleinkinderen.

Tegelijk waren er ook twee links naar Servië en het werk dat we hier mogen doen:

Toen we op een dag in een Kringloopwinkel van GAiN in Nunspeet waren, was er een man die wel heel nieuwsgierig was naar het Servische nummerbord op onze auto. Wat bleek, hij was de man die geregeld naar Servië komt met hulpgoederen en die ook gevraagd is om de schoenendozen voor de Romakinderen rond Novi Sad dit jaar te brengen. Wat een wonderlijke en bijzondere ontmoeting!

En op een vrijdag waren we uitgenodigd op een avond met aspirant-zendelingen van Iteams. Deze avond was een onderdeel van de training die in deze dagen gegeven werd aan mensen die ook vanuit de zendingsorganisatie Iteams willen gaan werken. We mochten daar wat vertellen over de ups en downs van het werken in een ander land met een andere cultuur. Aan Pier was gevraagd om te vertellen hoe je geestelijk staande kunt blijven in het zendingswerk. “De wandel met God kun je voeden door gebed, de Bijbel te lezen en te overdenken”, vertelde hij. En zie je bediening als het verlengde van je wandel met God en zo als een gezamenlijke dienst aan Hem. In onderstaande Psalm wordt het fundament prachtig beschreven.

Psalm 27:4 (HSV):

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
dát zal ik zoeken:
dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
al de dagen van mijn leven,
om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
en te onderzoeken in Zijn tempel.