Meditatie – Jozef en de meerdere Jozef – en wij in 2021

Meditatie – Novi Sad – Servië, 30 december 2020

Jozef en de meerdere Jozef – en wij in 2021

In corona-tijdperk met recente aardbevingen.

‘Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken,’  Mattheüs 1:19.

Een bijzonder vers, ons bovenstaande tekstvers. Hier zien we Jozef, de man van Maria, in zijn hart.

En wat is de boodschap daarvan voor ons in 2021?

Ja, in Nederland is kerstfeest alweer voorbij, maar de actualiteit van de boodschap van Jozef blijft actueel. Ja ook, juist ook, in het corona-tijdperk. En nu die aardbevingen, waarvan we hoorden in Kroatië en Noorwegen…

 
Maar eerst dit:

hoe zou jij/u reageren, ik bedoel als jij Jozef was – ondertrouwd met Maria. En dat Maria dan op een dag zegt: Jozef, ik ben in verwachting…, van de Heilige Geest. Toch is het wáár in haar geval! En het is nodig ook, want ze draagt een speciaal Kind, op een speciale manier in haar baarmoeder geweven!

Duidelijk moet zijn: God is Jezus werkelijke (natuurlijke) Vader. Jezus is trouwens Gods Zoon van eeuwigheid. God uit God, Die ons mensen-vlees aanneemt. Maar toch óók Jozef wordt vader, wettelijke vader. We lezen: in vers 18: ‘in ondertrouw’, dat is voor de wet getrouwd, al is het nog niet concreet (zie ook vers 20b: ‘uw vrouw’; en het vers ervóór: ’haar man’).

Het is allemaal onderdeel van Gods plan en beloften: Góds Zoon moet ook Józefs Zoon worden, Zoon van David, Zoon van Abraham. Maar als dan Jozef, menselijk gesproken, Jezus zou verwekken, schakelt God hem uit. Davids huis en Abrahams geslacht kunnen de Messias niet voortbrengen. God brengt op een unieke manier die aansluiting tot stand. Nodig voor de unieke taak van Zijn beloofde Zoon.

Kun je alvast met het oude lied in verwondering meezingen?

“Als ik dit wonder vatten wil,
Staat mijn verstand vol eerbied stil”

Ons verstand hoeft echter niet alles te ‘vatten’ om onder het licht van de Heilige Geest toch iets van de boodschap van het centrale vers 21 te begrijpen, waar ons in weinig woorden de kern van het Kerst-evangelie wordt verteld:

“(…) want Hij, Jezus, zal Zijn volk zalig maken, dat is: redden, van hun zonden”.

 
En nu komen we terug bij Jozef en zijn karakter.

We zien in ons tekstvers, vers 19 dus:

  1. Hij is rechtvaardig, dat is: hij luistert naar Gods Woord. Daarom wil hij van Maria scheiden, want zijn verstand zegt: ze moet vreemd gegaan zijn.
  2. Maar in zijn opofferende liefde voor haar wil hij haar ‘niet in het openbaar te schande maken’.
 
De meerdere Jozef.

Is Jozef met deze twee prachtige eigenschappen door Gods voorzienigheid niet een prototype van zijn grote adoptie-Zoon, de meerdere Jozef? Namelijk zien we hier niet een vóór-afschaduwing van Jezus Christus in Zijn schitterende rechtvaardigheid en liefdevolle genade (zie Johannes 1:14) ?!
En deze meerdere Jozef adopteert als het ware ons mensen-vlees en wordt één met ons, uitgezonderd de zonde. En ja, Hij kan met ons meevoelen als geen ander (Hebreeën 4:15) – inderdaad, ook in de corona-tijd.

Maar oneindig veel dieper, Hij draagt in Zijn rechtvaardigheid de straf voor onze zonden *) aan het kruishout van Golgotha om in Zijn opofferende liefde ons te kunnen zalig maken. En in het verlengde ervan: ons in relatie met God te brengen (Immanuel – God met ons, Mattheüs 1:23). O, wat een rechtvaardige en opofferende grote Jozef is dit!

 

Raken we meer en meer onder de indruk van deze grote Jozef?

Maar daarmee ben je nog niet gered… Toch spreekt Mattheüs 1:21 over “Hij zal zalig maken”, namelijk “Zijn volk”. De meerderheid van Joden wees Jezus echter af. Wie zijn het dan die Jezus zalig maakt, wie worden gered, wie worden daad-werkelijk volk van God? Johannes 1:11-12 wijst ons de weg: “allen die Hem, de Heere Jezus, aangenomen hebben, die in Zijn Naam geloven” (lees ook Efeze 2:11 e.v.): Het is dat volk dat erkent zondaar *) te zijn.

*) zonden, zondaar
Ja, zonden, zondaar. Uitgesleten woorden? Bid God dat Hij je je hart (dieper) leert kennen, een hart dat geneigd is niet (in elk geval niet volkomen!) naar Zijn Schepper te luisteren en voor Hem te buigen en te leven en dat daardoor beslist zijn doel mist en het voor eeuwig dreigt te gaan missen.
En bid God dan om Zijn rechtvaardigheid en genade (dieper) te leren kennen die samen komen in het geven van Zijn Zoon, om ons zalig te maken, ja precies, van onze zonden. Wiens liefde op dit eigen moment naar je uitgaat en je oproept je in geloof tot Hem en Zijn Zoon te wenden om die redding voor tijd en eeuwigheid te ontvangen.
Immers we lezen in Mattheüs 1:21b: “Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden“. Gecom­bineerd met wie, als zondaar, in geloof Jezus Christus aanneemt als zijn Jezus en zijn Immanuel.

Wat is het dan mooi om door Gods genade tot dit volk van zondaren te behoren, die er – voor het eerst en opnieuw – mee naar God en de Heere Jezus vluchten om genade. Zij, en zij alleen, zullen hun redding ontvangen!

 
Wat houdt je tegen?

Laat eindtijd-tekenen als corona-ziekte en aardbevingen te meer een roepstem zijn. En als je zo door genade dagelijks mag profiteren van Gods en Jezus’ gerechtigheid en genade, dan kan het volgende voor jou in 2021 – te midden van corona-virussen en aardbevingen – realiteit worden:

  • We kunnen onze God eren, aanbidden en dienen met hart, mond en leven (Romeinen 12:1 en 1 Korinthe 10:31). Is dit je verlangen?
  • En ermee verbonden: we kunnen zijn als een echte Jozef, meer: als onze meerdere Jozef, onze Heere en Heiland Jezus: (1) rechtvaardig zijn, dat is ons dagelijks laten instrueren door Gods Woord en Geest, gecombineerd met (2) hartelijke liefde – op de plaats waar God ons heeft gesteld.
  • En als Jozef: Gods instrument zijn bij de verbreiding van Zijn Koninkrijk.
‘Heere Jezus, dank voor Uw rechtvaardigheid en genade, Uw komst in ons vlees, Uw kruisdood en opstanding. Ik kom als zondaar tot U, voor het eerst/opnieuw. Wees alstublieft mijn Jezus en mijn Immanuel. En Vader God, help mij eruit te leven – dwars door dik en dun heen. Vader, Zoon en Heilige Geest, we prijzen Uw Drie-ene Naam!’
‘Als ik dit wonder vatten wil,
Staat mijn verstand vol eerbied stil
’t Verstomt bij ’t geen het niet doorziet.
‘k Aanbid het, maar doorgrond het niet.’

 

Uw/je broeder Pier Meindertsma