Meditatie – Bijzondere Kerstboodschap voor zondaren

Kerstboodschap

Meditatie – Novi Sad (Servië), kortste dag 2022.

Onderaan een lied als bijlage.

(…) Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering, ‘ Mattheüs 9 vers 13b (Statenvertaling).

Mijn vrouw Joke en ik werden afgelopen tijd bij een bijzondere Bijbeltekst voor onze kerstkaart bepaald. Er is natuurlijk genoeg ander ‘Bijbelmateriaal’ door de Heilige Geest overgeleverd om te gebruiken, toch gaat ook Mattheüs 9:13b over de komst van de Heere Jezus en kan een wondermooie aanvulling geven:

(…) Ik,’ zegt de Heere Jezus, ‘ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.

Inderdaad: onze Heiland is ‘gekomen’. Gods Zoon in het vlees, Johannes 1. Voor wie?, zegt Hij in onze tekst (wrijf je ogen uit en zie): niet voor rechtvaardigen, waar ook onder vallen die zichzelf rechtvaardigen; wel voor zondaren.

De omgekeerde wereld zou je zeggen. En wie is er (nou nog) ‘zondaar’? De wereld laat het liever hooguit bij: ‘iemand die fouten doet’. Fouten die vanuit onze achtergrond en emotionele gewondheid kunnen worden verklaard. En zo kunnen ze worden ‘goed’ gepraat of ontoerekeningsvatbaar worden gemaakt en nauwelijks straf verdienen…

Echter, zouden we er in de ogen van God en de Heere Jezus zo mee weg komen? Zou God niet ‘beter zien’, namelijk dat we zijn goede geboden en instellingen hebben overtreden? Is het al niet met onze mond en daad, dan toch in ons hart. Zou de rechtvaardige God onze rebellie tegen Hem ontoerekeningsvatbaar verklaren?

Maar dat de Heere Jezus dan toch juist voor zondaars gekomen is en dat de rechtvaardige God én de barmhartige God Zijn Zoon daarvoor geeft… Mag ik eens vragen: wat ben jij, wat bent u? Nog steeds een rechtvaardige of ben je een zondaar geworden? Ik bedoel: zijn je ogen door genade al voor je zondaar-zijn geopend? Voor deze laatste categorie is er hoop – en lees heel Mattheüs 9:9-13. Voor hen is de Heere Jezus gekomen en voor anderen niet!

Nee, dat is duidelijk niet ‘inclusief’ dus; ja, tegen het hedendaagse denken in. Nee, alleen voor zondaren is Hij gekomen. En ja, is het dan niet ‘mooi’ een zondaar te mogen worden? Dan is de Heere Jezus ook voor jou gekomen! Met welk doel: om je te roepen, en wel tot bekering.

Laten we dan bidden:

‘Heere, ontdek mij (meer en meer) aan mijn zonden en tekortkomingen. Dank U, dat U het doet. Maar ik wil U niet langer met de nek aankijken, maar mij omkeren naar U toe. God in de hemel, dank voor het geven van Uw Zoon als Zoenoffer. Heere God, zie al mijn zonden en wees mij zondaar genadig!’ ‘Heere Jezus, dank U voor het kruis, wees toch mijn Redder en mijn Heere! Dank U, dank U, dat U voor zondaars gekomen bent!!!’

En ondergetekende kan naar waarheid getuigen dat hij daarom graag met de apostel Paulus, tot de grootste van de zondaren gerekend wil worden, 1 Timotheüs 1:15, en het zondaar-zijn ook meer en meer mag ervaren. Niet dat hij zijn zonden met deze mooie woorden wil goedpraten of glad strijken. En ook afgelopen jaar heb ik de nodige steken laten vallen (om het zacht uit te drukken), vele tekortkomingen gehad, en vast sommigen van jullie – in Servië of in Nederland – met iets gekwetst. Mijn gemeend ‘sorry’ daarvoor.

Deel het a.u.b. met mij, als het nodig is. Laat het in elk geval niet doorwroeten, laat het mij weten. Met Gods hulp komen we er dan wel uit. En laten we elkaar vergeven, gegrond op de vergeving van God Die Hij ons, vanwege Jezus’ zoenoffer aan het kruis, zonder prijs op het geloof geeft. Jezus is immers voor zondaren gekomen tot bekering. En een ander vergeven is onderdeel van die bekering.

Nog eens: het mooie en genadevolle is dat de Heere Jezus voor zondaren gekomen is! ‘Rechtvaardigen’ moeten het zonder de Heere doen – voor tijd en eeuwigheid. Waarom dan toch geen zondaar worden en ons door de Heere Jezus laten redden (voor het eerst en steeds opnieuw) om ons op de weg met God terug te brengen?! Is dan Mattheüs 9:13b een bijzondere, wondermooie tekst of niet!

Jullie/uw toegenegen
Pier Meindertsma

 

 

Bijlage

Om zingend tot de Heere te gaan, leent zich het volgende lied; met muziek-akkoorden erbij:

Ga mij niet voorbij, o Heiland
(de Engelse, originele versie ‘Pass me not, O gentle Savior’ gaat echter wel zo diep! – zie onder)
(vergelijk Genesis 18:3; Exodus 33:19a; Lukas 18:38).

2 Voor Uw troon geknield, o Heiland!
Bid ik in ’t geloof!
Doe mij troost en uitkomst vinden,
Houd u niet als doof!

Refrein

3 Op Uw zoenbloed pleit ik, Heiland!
Voor des Vaders troon;
Daar wilt Gij mijn Midd’laar wezen,
Hoor mij, Gij, Gods Zoon!

Refrein

4 Gij zijt al mijn troost, o Heiland!
Ja, mijn troost geheel;
In den hemel en op aarde
Blijft Gij steeds mijn deel.

Refrein

Het Engelse origineel: Pass me not, O gentle Savior
Dutch: Ga mij niet voorbij, o, Heiland
Ook: G C etc.; F Bes etc.; ook mogelijk E A etc.

2 Let me at Thy throne of mercy
Find a sweet relief
Kneeling there in deep contrition
Help my unbelief

Ref.

3 Trusting only in Thy merit
Would I seek Thy face
Heal my wounded, broken spirit
Save me by Thy grace

Ref.

4 Thou the spring of all my comfort
More than life to me
Whom have I on earth beside Thee?
Whom in Heav’n but Thee?

Ref.

While on others Thou art calling
Do not pass me by

Dan toch ook nog maar de Servische versie, die ook diep gaat:
Spase, čuj moj glas – Nemoj me sad mimoići. U kunt het beluisteren op YouTube.

2 Uzdam se u Tvoju milost,
Budi Zaklon moj
Svojom krvlju me operi,
Daj da budem Tvoj!

Ref.

3 Ti si Uteha i Nada,
Izvor sreće sve,
pravi Biser mog života,
Dragi Isuse!

Ref.