Meditatie – Corona-toegangsbewijs – (niet) kopen of verkopen

Corona-toegangsbewijs - (niet) kopen of verkopen

Meditatie – Novi Sad (Servië), 5 oktober 2021

“En het (= het beest uit de aarde, vers 11) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.”  Openbaring 13:16,17 – Herziene Statenvertaling.

Wat we ons in Servië (nog) niet kunnen voorstellen, is dat het ondertussen in Nederland al weer bijna “gewoon geworden” lijkt wat het kabinet en de meerderheid van de Tweede Kamer hebben besloten over een corona-toegangsbewijs: dat wil zeggen: de invoering ervan. Of moet ik zeggen: “gewoon gedwongen”, want een staatssecretaris die een kritisch geluid laat horen, wordt nota bene ontslagen. Maar goed, wie uitgaansgelegenheden wil bezoeken, zal (voorlopig) bij de ingang zijn coronapas moeten trekken…

Hoe moeten we daar tegen aan kijken?

Voor de goede orde: met het corona- of vaccinatie-toegangsbewijs (-paspoort) kan de houder aantonen dat hij is gevaccineerd tegen het covid-virus, of negatief getest op het virus, of positief getest op antistoffen. En ja, mensen die zich niet (willen) laten inenten of testen wordt de toegang tot theaters, musea, evenementen of horecagelegenheden e.d. geweigerd. Dus als je bijvoorbeeld een fietstocht maakt en onderweg in een cafeetje een kopje koffie wilt drinken… Of je zit op een terras en moet even naar de WC… En als “klap op de vuurpijl”, bijna niet te geloven: ‘k Las in de krant dat er mensen zijn die zelfs wel een corona-toegangsbewijs zouden willen invoeren bij de kerkdiensten…

Laten we er eens naast leggen wat de Heere in Zijn Woord zegt in Openbaring 13:16,17 met het oog op gelovigen, die met en voor de Heere leven en voor Hem uitkomen in woord en daad. Namelijk dat er een tijd komt dat zij, onder invloed van de satan (de draak, vers 2 en 11) en zijn “mooi redenerende” handlanger(s), niet meer zullen kunnen kopen en verkopen. Ja, en vergelijk dat dan eens met het ontzeggen van de toegang tot horecagelegenheden, etc. door een coronapas voor mensen die niet ingeënt c.q. getest zijn.

De overeenkomst is wat ver gezocht?

Mogelijk, maar de invoering van de coronapas kan makkelijk een opstapje zijn voor eventuele verdere en/of andere maatregelen die gaan “reguleren” wat je wel of niet mag, of welke bevolkingsgroepen wel of niet iets mogen, bijvoorbeeld kopen of verkopen…

Om bang van te worden?

Nee, misschien wel om van te huiveren. Maar vooral om alert op te zijn en wakker te worden (vergelijk Openbaring 12:11 en Openbaring 14:12). Want de boodschap die weliswaar door de verzen uit Openbaring in symbolische taal wordt verwoord, is daarom nog niet minder reëel.

Maar, wat een zegen:

de Heere zal ook dan Zijn gelovigen, gekocht en betaald door het offerbloed van de Heere Jezus Christus, niet begeven en niet verlaten (Openbaring 12:6 *]; verder bijvoorbeeld Psalm 23; Psalm 116:1-9 ; Mattheüs 28:20 en Hebreeën 13:5b. Tot we onder Gods genade Thuis komen, we zijn immers pelgrims.

Laten we ondertussen onder Gods genade op onze pelgrimage naar het hemels Jeruzalem toepassen wat 1 Korinthe 15:58 zegt: “(…) wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.**]

“Heere, maak ons alert en houd ons dichtbij U. En wil ons niet begeven noch verlaten naar Uw belofte. En wilt U ons helpen standvastig te zijn, onwankelbaar, altijd overvloedig in Uw werk.”

Jouw/Uw Pier Meindertsma

 

 

*]

De vrouw is naast de gelovige Maria vooral het beeld van de gemeente van de Heere Jezus Christus; de 1260 dagen: de tijd van Jezus’ hemelvaart – oordeelsdag (vergelijk de Kanttekening bij de Statenvertaling op Openbaring 12:1-6 of Greydanus, Korte Verklaring.)

**]

We kunnen dit als het ware ook elkaar toezingen met het op dit vers gebaseerde lied uit de liederenbundel “Op toonhoogte” – HGJB:

“Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer (2x)
Want je weet dat je arbeid niet tevergeefs is in de Heer.
Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer”.