Meditatie – Geestelijk nut van moeiten

Meditatie – Novi Sad, begin december 2017

Psalm 107:6-8

In ons komen naar onze nieuwe plaats (NoviSad = nieuwstad) Servië, mochten we ervaren wat we lazen in de tijd voor ons vertrek in Psalm 107:

‘Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. (…) Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.’ Vers 6 en 8 (Herz. St.vert.)

We hadden veel problemen en moeiten. Zie maar in de nieuwsbrief (nr. 3). Maar door Gods genade, net als in de Psalm, baden we tot de Heere om hulp en Hij gaf uitkomst en hielp. Erna gaven we Hem dank en deelden het met andere mensen.

Als we de Here Jezus aannemen als Redder en Heer in ons leven, worden ook wij ‘verlost uit de hand van de tegenstanders, vers 2’, dat is ten diepste uit de hand van de vijanden bij uitstek: Satan en zonde.

Van nature zijn wij allen gevangen in onze zonden. Maar wat een zegen: God geeft Zijn Zoon. Daarom vieren we Kerstfeest. Oké, in Servië vieren we het wat later dan in Nederland, maar toch. Gods Zoon komt, wordt mens, geboren in een voerbak om de straf voor onze zonden te dragen. Na drie dagen staat Hij op uit de dood.

Mijn vraag aan jou: ben je bij Jezus gekomen en heb je vergeving gevraagd? Dan, prijs de Heere voor Zijn genade, ben jij ook in de wortel verlost uit ‘de hand van de tegenstanders’. En van dat moment af mag je een hechte band met God en Jezus Christus hebben.

Oké, maar Hij wil het ook testen en sterk maken. Jawel, Hij doet dat door problemen op onze weg. Net als in de Psalm, vers 4. Ervaar je moeite in je leven? Het is een goed teken, het is om je te laten groeien in vertrouwen.

Maar wat dan te doen in die moeite? De Psalm wijst ons kort en krachtig de weg: God aanroepen in de nood, vers 6a en Hij zal uitkomst geven, vers 6b,7. Is dat wat wij doen, bidden? En mogen we dan ook niet ervaren en getuigen van Gods uitkomst? En ja, vervolgens worden we opgeroepen God om Zijn goedertierenheid te danken en te loven, en wel persoonlijk en in het bijzijn van anderen! (een mooi voorbeeld lezen we in de Psalm in de verzen 23-32

25 Wanneer Hij spreekt,
doet Hij een stormwind opsteken,
die haar golven hoog opheft.
26 Ze rijzen op naar de hemel,
ze dalen neer in de diepe wateren;
hun ziel smelt weg van ellende.
27 Zij wankelen en waggelen als een dronken man,
al hun wijsheid wordt verslonden.

28 Maar toen zij in hun benauwdheid tot de HEERE riepen,
leidde Hij hen uit hun angsten.
29 Hij brengt de storm tot stilte,
zodat hun golven zwijgen.
30 Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn
en Hij hen naar de haven van hun wens leidde.

31 Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid
en om Zijn wonderen voor de mensenkinderen.
32 Laten zij Hem roemen in de bijeenkomst van het volk
en op de zetels van de oudsten Hem loven. bij zeevarenden). Misschien zeg je: Ik haat problemen en stress in mijn leven… Dan heb je gezelschap: Ik ook. Maar lees dan eens ter bemoediging: 1 Korinthe 13:10 en Jakobus 1:2-3!

‘Heere, als hij/zij die dit leest U nog niet kent, trek hem of haar. Wilt U vervolgens, als we gelovigen zijn, ons geloof laten groeien, ook door middel van moeiten in ons leven. Maar ook: Heere, geef uitkomst. Dank U dat U het doet. We prijzen Uw naam!!’

 

Jullie Pier Meindertsma

 

P.S.

God kan ook moeite en druk toelaten niet als instrument om ons geloof te testen, maar als middel als we zonde in ons leven toelaten. Daarover wellicht een volgende keer. En een andere keer ons meer focussen op hoe (op welke manier) God onze gebeden beantwoordt. Maar voor nu: wees zeker dat God moeiten gebruikt om je te laten groeien in vertrouwen op Hem en om je tot gebed te brengen. Verder dat Hij zorgvuldig naar je luistert en je efficiënt zal antwoorden! Zodat je uiteindelijk Zijn Naam zult prijzen, persoonlijk in gezelschap!