Meditatie én getuigenis – Coronavirus

Meditatie – Novi Sad – Servië, 24 maart 2020

Coronavirus – licht, heil en naaste

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?” Psalm 27:1b.
Inleiding

De Coronacrisis is beangstigend. Maar de Heere gebruikt het ook als Zijn roepstem:

  • eerst (punt I) voor onszelf
  • en dan (punt II) ook voor onze naaste.

Hierover in deze meditatie-getuigenis.

I. Voor onszelf

De coronavirus-besmetting grijpt om zich heen en krijgt angstwekkende proporties. Ja, dat is het bijproduct, ik bedoel: het wekt wereldwijd angst op. En even eerlijk: herken je het niet bij jezelf:

  • mogelijk heb je het (al) onder de leden (zonder het te weten),
  • wat kan het doen bij je kinderen en kleinkinderen in Nederland,
  • wat doet het met mijn werk en inkomen, mijn bedrijf…

Zo’n vleug van angst kan zo op je vallen. We hadden toch alles in onze (post)moderne handen en de dood probeerden we uit te stellen of door euthanasie op te lossen…? Maar is er geen balsum in Gilead?

Jazeker! In Psalm 93 lazen mijn vrouw en ik: “de HEERE (Jahwe => de enigware God) regeert!” Was ik, waren wij dat even vergeten?

En in vs 4: “de HEERE in de hoogte is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, oftewel corona virussen…!

En in Psalm 27:1 lezen we: De HEERE is licht en heil en levenskracht  (of: levens-burcht zoals je het ook kunt vertalen).

En als we door genade, door het geloof in de Heere Jezus, God tot onze God hebben, kunnen we met David zeggen dat Hij mijn licht, mijn heil en mijn levenskracht is. Ja, voor wie of wat zou ik dan bang moeten zijn?

Laat deze dingen onze gedachten domineren, vooral dat we alles aan Gods Zoon, Jezus Christus, te danken hebben! Hij nam onze zonden (die de angst veroorzaakt hebben) op zich en droeg de straf ervoor op het vloekhout op Golgotha. Van God verlaten, zodat wij nimmer van God verlaten zouden zijn!! Ik hoef ten diepste niet bang meer te zijn, want God is met mij!! We vieren Paasfeest!

II. Voor onze naaste

Dit mogen we ook uitdragen. En God wil op het gebed gelegenheden geven, die we dan mogen benutten.

Een voorbeeld
Afgelopen zondagmorgen vroeg hadden mijn vrouw Joke en ik (o.a.) gebeden dat we ook in deze tijd Gods instrument mogen zijn en dat Hij ons werk op de handen wil leggen. Daarna een stukje lopen, wat ik vaak ’s ochtends doe al Bijbellezend in de vrije natuur (als het redelijk weer is).

Eerst moet ik tussen kermisattracties door, die op het terrein vóór ons huis opgesteld staan. Dan komt ineens een jonge medewerker naar mij toe: hoe ik over het corona-virus denk… Nou daar sta je dan (gelukkig beheerst hij redelijk Duits). En dan met Gods hulp mocht ik kort delen over het Coronavirus als roepstem van God. Om ons Hem en Zijn Zoon te laten zoeken. God heeft Zijn Zoon gegeven aan het kruis voor onze zonden. Als we in Hem geloven is God onze God Die voor ons zorgt. Dat geeft rust. Toen las ik hem voor Ps.27:1 (het met de vinger aanwijzend, vertalend in het Duits): “De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?” en een paar volgende verzen.

Het leek wel te landen bij hem. En ja, toen was de tijd op en moest hij weer gauw aan zijn werk. Maar was dit bijzonder of niet!

Gebed:

‘Heere, dank U wel! En wilt U verder in het hart van de man werken. En in het hart van ieder die het leest. En, Heere, wilt U a.u.b. (ook) ons licht zijn en ons heil in deze beangstigende tijd. En wilt U de coronacrisis gebruiken om velen tot U te brengen en laat ons Uw instrumenten zijn’.

Uw Pier Meindertsma

 

P.S. Mij schiet te binnen het lied van onze Joodse christenbroeder Isaak da Costa. Zing mee, of luister via internet:

‘Halleluja, lof zij het Lam Die onze zonden op Zich nam Wiens bloed ons heeft geheiligd Die dood geweest is, en Hij leeft Die ’t volk dat Hij ontzondigd heeft In eeuwigheid beveiligt!’