Meditatie – Gevulde vakantie

Meditatie, Novi Sad (Servië), 11 juli 2023

En Hij (de Heere Jezus) zei tegen hen: ‘Komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit,’ Markus 6:31.

 

Heb(t) je/u er zin in, in vakantie? Of is jouw/uw vakantie al weer achter de rug? De vakantie van mijn vrouw Joke en mij nog niét echt. Ja, ons ‘verlof’ in Nederland wél. Maar ‘verlof’ is eigenlijk toch wat anders dan ‘vakantie’. Verlof is voor zendelingen een tijd van ‘verantwoording’ afleggen in verschillende verbanden en wat er verder door de Heere aan werk op de handen wordt gelegd.
En natuurlijk een tijd van contact met (klein)kinderen, familie, kennissen. We kijken met dankbaarheid naar God toe terug op ons verlof! Er zaten overigens genoeg door mijn vrouw geplande ‘vakantie’ momenten in.

Recreatie

Oké, na deze uitweiding over ‘verlof’, nu dus over vakantie.
Het woordenboek spreekt van ‘rustperiode, vrijaf’. De maanden juli, augustus wordt wel de vakantietijd genoemd, de tijd waarin veelal de vakanties vallen. Om te grote drukte in een korte tijd te weren, doen we aan vakantiespreiding, het doen uiteenlopen van de vakanties.

Vakantie, los van of je nu wel of niet op vakantie gaat, dit is: weggaat, wil dus een tijd van rust en ontspanning zijn. Dat kan heel verschillend worden ingevuld. Zelfs als je als scholier besluit vakantiewerk te doen, kan dat een element van ontspanning in zich hebben. Even al dat schoolwerk loslaten…

Zoals zoveel woorden in onze taal, komt het woord vakantie uit het Latijn, namelijk van vacare (leeg zijn, vrij zijn), verwant met vacuus (leeg) en vanus (leeg, ijdel). Vakantie gaat gepaard met ontspanning, zagen we: recreatie (weer Latijn!). Van recreare: herscheppen, veranderen, doen opleven, verkwikken.

De grootste recreatie en verkwikking is de wedergeboorte die zichtbaar wordt in het tot geloof komen in onze Heere Jezus Christus. Johannes 3; vergelijk Mattheüs 11:25-30 en 2 Kor. 5:17. Ken(t) je/u deze verkwikking in je leven?

Drie dingen

Maar goed, in de vakantie mogen we ons beroepswerk, huishoudelijk werk, schoolwerk etc., even aan de kant zetten en voor iets anders inwisselen. Daarvoor hoef je dus niet persé ‘út fan hús’, zoals we het in het Fries zeggen: van huis weg.

Drie dingen:

  • De vakantie tijd is een uitermate geschikte tijd om ‘extra’ te genieten van dingen, natuurlijk op een christelijke manier, onder dankzegging, vergelijk 1 Tim. 4:3-5. Wie kan beter genieten dan de christen verlost door Jezus Christus?
  • Vakantietijd: recreatie, op adem komen, aansterken.
  • Vakantie vieren is niet ‘leeg lopen’.
    IJdelheid (leegheid) is ook, misschien wel: juist, in de vakantie een oorkussen van de duivel. Zijn ‘ontspanning’ zal je een strik spannen. Prijs de Heere, ook de vakantie mag zijn: leven met en voor God, vanwege Jezus Christus. Omgang met God – bezig met Gods Woord en gebed in persoonlijke en gezin setting. Het ontmoeten van God en medegelovigen in erediensten in je vakantieplaats).
  • En ook tijdens je vakantie mag je een werktuig zijn in Zijn hand. Vakantie is niet ‘egotrippen’, maar leven voor God en voor je naaste. Bijvoorbeeld: meer tijd voor je gezin. En misschien brengt God andere mensen op je weg…, of kun je ergens behulpzaam zijn…

Toepassing:

hoe gaat jouw vakantie er uit zien?

Conclusie:

laat je ook in je vakantie leiden door de Heilige Geest, in je genieten, in je verkwikken, in je tijdsbesteding. Dan wordt het een ‘gevulde’ vakantie en (mocht je weggaan) kom je ‘herboren’ terug, verkwikt door de Heilige Geest. Dan is het tijd om uitgerust en wel je dagelijkse, door God op je schouders gelegde bezigheden weer op te pakken.

Tip voor de vakantie:

Lekker in de vrije natuur stille tijd houden!

 

Een gevulde vakantie toegewenst, uit of thuis!

Uw, je Pier Meindertsma