Meditatie – Gods weg met Jozef

Meditatie – maandag 23 oktober 2017

Gods weg met Jozef

Genesis 37

Afgelopen zondag (22 oktober 2017) mocht ik nog een keer voorgaan in de Baptisten­gemeente te Koudum.

Over Gods weg met Jozef, naar aanleiding van Genesis 37. Zijn leven lijkt in mineur te eindigen… Toch niet. Let op Jozefs dromen, Genesis 37:5 e.v. Het zijn profetische dromen, God spreekt. Jozef, hoewel jong, kent God.

En God heeft een bijzonder doel met Jozef. God geeft Jozef de dromen ter bemoediging. Jozef staat nog veel leed en moeite te wachten, langdurige en zware beproevingen, maar God laat hem zien dat hij uiteindelijk verhoogd zal worden.

Zó heeft God ook een doel met ons leven. Op dit moment lijkt dat voor Joke en mij ‘het projekt Servië’. Dat vereist de nodige vorming (2 Timotheüs 3:16-17). Dat gaat gepaard met het nodige snoeiwerk. Maar God komt tot Zijn doel met jou en mij, met ieder die het bij God en Zijn Zoon Jezus Christus zoekt!

Nee, in Genesis 37 zien we niet het einde van Jozef. En in Jozefs verlengde zien we niet het einde van de grote Jozef, Jezus Christus, als Hij de kruisdood sterft. Nee, want Gods wegen zijn anders en hoger dan onze (Genesis 50:20). En wij? Ook voor ons, als we het op onze weg niet meer zien zitten, is er hoop. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht en ook voor ons geldt dat Gods wegen anders en hoger zijn dan onze. Namelijk omdat Jezus’ dood niet het einde was, maar overging in de opstanding, als teken van Zijn volbrachte werk voor onze zonden, hebben wij hoop, zelfs dwars door de dood, letterlijk en figuurlijk, heen.

Daarom kan David in Psalmen 23 ook zeggen: Psalm 23:4-6 :

Psalm 23:4-6
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.

5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

‘Here, kom met ieder van ons tot Uw doel. Trek ons tot U en Uw Zoon en vorm ons. Laat daarbij Uw goedheid en goedertierenheid ons volgen van dag tot dag, naar Uw belofte.’

 

Met broedergroet,

Pier Meinderstma