Meditatie – Hoezo overleggingen? deel 2

Meditatie – Novi Sad, 23 februari 2018

‘In de gelederen van Ruben waren de overleggingen van het hart groot, Richteren 5:15b e.v.

Hoezo overleggingen, deel 2: toepassing

Vorige week hadden we het over de Rubenieten en dat de ‘overleggingen van hun hart groot waren’. Uiteindelijk gingen ze, hoe ‘mooi’ beredeneerd ook, vooral voor hun eigen dingen (gezin, vee, hun doen en laten) en leed Gods zaak en gemeente er onder. Misschien goed het nog even door te nemen voor je verder leest.

Nu iets van een toepassing.

Die Rubenieten, weet je, zijn nog lang geen verleden tijd. Ze kunnen zelfs heel goed in ons eigen hart leven. Nee, niet elk heeft een druk gezin of veel vee of een bedrijf. Maar er zijn genoeg ‘dringende’ zaken die ons van God en het leven met en voor Hem (kunnen) afhouden.

Voorbeeld 1:

de Here klopt al lang op je hart, oproep om open te doen en een reddende relatie met Hem te krijgen. Eigenlijk weet je al wel dat dat nodig is. Maar je hebt andere relaties en verantwoordelijkheden. Maar geven die je rust en doel in je leven? Hoe is dat bij jou? De Here Jezus zegt: Kom tot mij die vermoeid en belast (met zonde, schaamte, angst, druktes, zorg, wroeging) bent, en Ik zal je rust geven. Zoals iemand mooi zei: in Zijn liefde liet Hij Zich de Last-drager maken om ons rust te geven. Waarom laat je je langer onrustig zijn?

Of, voorbeeld 2:

je kent de Here. En je weet dat je nu voor Hem mag leven en je plaats in Gods koninkrijk innemen. Maar concreet: hoe is dat op dit moment? Waar waar ga je voor, wat houd je zo bezig? Hoeveel tijd zet je ‘stil’ om je te voeden met Gods Woord en Hem te antwoorden in gebed? Waar worden je gaven en talenten die je van God ontvangen hebt het meest intensief ingezet? Is wellicht ‘onze zaak’ zo belangrijk dat ‘Gods zaak’ er onder moet lijden?

‘Overlegging van het hart’. Misschien waren die wel ‘groot’ begin dit jaar – 1 januari. Maar het is al weer anderhalve maand later. En ‘een koe loeit en een schaap blaat’…
Vraag jezelf af of je zo echt verder wilt leven. Als de Here ons een spiegel voorhoudt en heilzame adviezen geeft, dan doet Hij dat immers met het oog op ons behoud en met het oog op de opbouw van Zijn koninkrijk – dat beide eeuwigheidswaarde heeft!

‘Here Jezus, ik breng mijn last bij U. Vergeef mijn zonden, red mij en neem de controle over mijn leven over.’
Here Jezus, vergeef mij. Mijn prioriteiten waren niet goed. Help mij met nieuw elan met en voor U te leven en mijn werkzame plek in Uw koninkrijk en in de gemeente in te nemen. Gebruik mij (opnieuw) als Uw instrument.’

Uw/jouw Pier Meindertsma