Meditatie – Huwelijk en Pride

Huwelijk en Pride

Meditatie, Novi Sad (Servië), 10 augustus 2023

‘Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente,’ Efeze 5:32 Herziene Statenvertaling.

 

In Servië kennen we dit fenomeen zo (nog) niet, maar in het ‘gecultiveerde’ Nederland lijkt het wel een hype: Pride (Amsterdam)  1) , eerste week van augustus. Een ‘ontwikkelde’ natie viert sekse- en seksuele vrijheid. Leden van het koningshuis varen mee met de Canal parade. Verontrustender is dat ook steeds meer christenen geen moeite lijken te hebben met de Pride en de levenswijze die daar gepromoot wordt. Marieke den Butter durft het aan het aan een tegengeluid te laten horen.  2) 

Oké dan, ze is aanwezig op een bruiloft. Bruidegom en bruid zijn ondertussen in de kerkdienst. Mede aanwezige familie en vrienden zien het beeld van Christus en Zijn gemeente, Efeze 5:32, opnieuw voor hun ogen zich afspelen. In het huwelijksformulier  3)  wordt de Bijbelse betekenis van het huwelijk uit de doeken gedaan. De gemeente, toestemmend in het huwelijk, is getuige van de huwelijksbevestiging. Er wordt gehoord het fundamentele: Uw begin zij in de Naam van de Heere, Die de hemel en aarde geschapen heeft.

Dan verwoordt de column-schrijfster haar ontroering en de innerlijke bevinding dat dit inderdaad is zoals God het bedoeld heeft. Een stralende teken van hoop wordt opgericht in een wereld die zijn weg verloren heeft. En dan met het oog op de Gay-pride concretiseert zij: dit huwelijk is een teken van hoop in een wereld die een van de hoofdzonden, namelijk ‘hoogmoed’ (pride) uitbundig viert met allerlei evenementen; in een wereld die de regenboog  4) , het teken van Gods trouw aan Zijn woord, misbruikt; in een wereld die zelfs kerken heeft die goed praten en zegenen wat Hij zonde noemt  5) .

Terug naar die twee jonge mensen. Marieke den Butter ziet dat het paar in deze wereld zonder schaamte de oude Bijbelse rollen op zich wil nemen. Hij als hoofd van zijn gezin (Ef. 5:23). En zij, het voorbeeld van de heilige vrouwen navolgend (1 Petrus 3:5), als hulp tegenover hem (Genesis 2:18). Als zoutend zout en lichtend licht.
Met andere woorden stelt ze met een blij hart vast dat dit paar die nieuwe eenheid vormt waarin man en vrouw in hun door God gegeven rollen tot hun recht komen, die de veiligste plaats is voor kinderen en die tevens fundamenteel is voor de samenleving.

Tenslotte noemt zij nog dat het vieren van de trouwdag, wat ik graag wat breder trek naar het vieren van het hele huwelijk(sleven), ook is: het ‘oefenen voor de bruiloft van het Lam’ (lees over deze bruiloft: Openbaring 19:7; vergelijk Mattheüs 22:1-14). Immers zoals boven gezegd: het Bijbelse huwelijk is een teken van hoop en een afspiegeling van het huwelijk van Christus en de gemeente. En dat huwelijk zal bij Jezus’ wederkomst vervolmaakt worden en over gaan in de alles overtreffende bruiloft van het Lam waar geen einde aan zal komen!

Laten we dus ook betreffende het huwelijk – genoemd een bloem uit het paradijs – blijven op het Bijbelse pad van hoop!
Ondertussen zegene de Heere Marieke den Butter met haar man en kinderen en het zendingswerk!

(Jo)uw Pier Meindertsma

links behorend bij noot 2: