Meditatie – In de moeite? Wat nu?

Jakobus 5:13

Meditatie – Novi Sad (Servië), 17 augustus 2021

‘Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden,’  Jak. 5:13a (Herz. Statenvertaling)

Wat we lezen in Jakobus 5:13, Is iemand onder u in lijden? ‘, was juist afgelopen week (en nog) op mijn vrouw en mij van toepassing. Zonder nu concreet te worden over onze situatie, lezen we in hetzelfde vers als antwoord: Laat hij bidden.

En daar gaat het mij nu om. Doen wij dat?

En het is frappant dat ik afgelopen week drie, vier keer wakker werd met het ‘gevoel’ te moeten, beter: te mogen bidden. Bidden, is dat niet een krachtig middel dat de Heere ons, iedere gelovige in Jezus Christus, gegeven heeft om te gebruiken, pleitend op Gods beloften die in het Schatboek van God opgestapeld te lezen zijn?

Gedaan ook, en Joke sliep door (is trouwens vaker andersom), door God als het ware gedrongen, biddend om uitkomst, pleitend op Psalm 37:4:

‘ verlustig u in de HEERE, dan zal Hij u geven de verlangens van uw hart.’

‘Heere, help mij mij in U te verlustigen. En geeft U mij mijn verlangen, naar Uw belofte in het vers.’

Eerlijk gezegd heb ik de neiging het ‘activistisch’ zelf op te lossen: met schrijven, praten, menselijke hulp inroepen… Natuurlijk niet zonder gebed, maar wat heeft de nadruk in mijn leven? Psalm 37:3 zegt echter:

  • (1e) vertrouw op de HEERE (wat altijd gepaard gaat met het bezig zijn met Zijn Woord en met gebed) en
  • (2e) doe het goede. Ja dat laatste dus ook, maar wat gaat voorop, wat heeft de nadruk…?

OK, en toen, ik denk donderdag, lazen mijn vrouw en ik Jakobus 5. En in mijn ochtend-wandeling besloot ik de commentaar van Matthew Henry er op na te lezen. Mijn oog viel (vooral) op wat hij zegt bij vers 13a. En daar wil ik iets uit citeren (misschien is de taal even wennen, maar met een beetje goede wil zal het lezen wel lukken):

In de dagen der bezoeking (affliction) is er niets gepaster dan het gebed. Tijden met moeilijkheden zijn tijden met gebed. God zendt ons bezoekingen opdat wij Hem vroeg zullen zoeken en opdat zij die Hem eerder hebben veronachtzaamd, weer naar Hem zullen vragen. Bezoekingen persen natuurlijke klachten af en tot wie zullen wij beter klagen dan tot God in het gebed? Het is noodzakelijk het geloof en de hoop in tijden van moeiten te oefenen en het gebed is de aangewezen manier om deze genadegaven in ons te verkrijgen en te doen toenemen.

‘Heere, we zijn in die en die moeite en willen bidden zoals U ons oproept in Jakobus 5. En nu willen we (naast Psalm 37:4) gebruik maken van Psalm 37:5 waar U zegt:
‘Wentel Uw weg op de HEERE
en vertrouw op Hem, Hij zal het doen.’

We wentelen met Psalm 37:5 onze moeiten op U, maakt U het dan in orde, naar uw belofte. Tot Uw eer en het heil van de betreffende personen. Ondertussen willen we U toch ook loven om Wie U bent en Uw uitkomsten.’

 

Uw/jouw Pier Meindertsma

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

P.S.
Bovenstaand citaat komt uit de verkorte versie van de Commentaar van Matthew Henry, deel 2, Uitg. De Banier 1990 (16e druk ondertussen! 2018). Zeer aanbevolen deze geestelijk-praktische commentaar – voor christen en christen-theoloog!

Het hele vers 13 uit Jakobus 5 luidt overigens:

‘Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen’.

Waarbij Matthew Henry in zijn bredere commentaar ten overvloede ook nog zegt:

‘Not that prayer is to be confined to a time of trouble, nor singing to a time of mirth; but these several duties may be performed with special advantage, and to the happiest purposes, at such seasons.’

Dus gebed niet beperken tot tijden van moeite en lofprijs en ook niet tot tijden van opgewektheid, maar de nadruk op het één of op het ander is verschillend al naar gelang de verschillende tijden en omstandigheden in het leven (wat God gelukkig allemaal in Zijn voorzienige handen heeft!).