Meditatie – Jij ook?

God doesn't call the equipped.

He equips the called.

Meditatie – Novi Sad (Servië), 3 juni 2022.

Jij ook?

Een schakeltje in de dienst van het Evangelie.

  • “Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord” , Handelingen 8:4.

Vóór ik vertel over onze ervaring op de terugweg van Novo Miloševo naar Novi Sad (al weer een poosje geleden geleden), eerst dit:

Zelfs in vervolging en verstrooiing gaven ze de moed niet op, die Joodse gelovigen afkomstig uit de gemeente van Christus in Jeruzalem. Het lijkt er op dat, vrij algemeen, zij zo gemotiveerd waren door hun Heere en Heiland dat ze het Woord van God deelden overal waar maar mogelijk… En je krijgt de indruk dat ze er nauwelijks toe hoefden te worden aangezet, het was voor hen als het ware een vanzelf­sprekend­heid…

Hoe is dat bij ons?

U of jij zegt: ik probeer te getuigen met mijn leven…

Dat is mooi, maar het staat er in Handelingen 8:4 toch vrij expliciet: “en verkondigden het Woord“. Waarmee hier wel in eerste instantie het Evangelie-woord van Christus bedoeld zal zijn dat ze deelden met de (nog) niet-gelovigen die op hun weg kwamen (vergelijk Mattheüs 28:19 begin en Romeinen 1:16).

Er nu even van uitgaande dat je zelf door genade het Woord hebt gehoord en de Heere Jezus hebt mogen aannemen en dus (!) gemotiveerd bent geworden het Evangelie ook door te geven… Dan is mijn vraag: Stel je je dan ook, net als die Joodse gelovigen, biddend open om instrument van God te zijn om daadwerkelijk het Evangelie door te geven? En niet “desnoods met woorden” (zoals mensen Franciscus van Assisi in de mond leggen en zo misbruiken, want het is nooit door hem gezegd!), maar wel degelijk ook met “het Woord”. En veel vaker dan je kunt dromen, als je je met lege handen openstelt naar God en Hem vraagt of Hij je wil laten zien hoe. Want het is waar, niet ieder heeft dezelfde roeping, gaven en talenten, vrijmoedigheid, etc. Maar geen nood, Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, 2 Korinthe 12:9.

Een voorbeeld uit eigen leven

Op een zondag avond rijden wij, mijn vrouw Joke, tolk Dejan en ik, terug naar huis na afloop van een samenkomst in Novo Miloševo.

Novo Miloševo

Twee jongens, jaar of 17, 18, rijden mee. Ze zitten op een school voor truck-drivers in Novi Sad en slapen door de week in een dormitory in een naburig dorp (Futog).

Oké, Joke zat al rechts voorin, want ik wilde rijden, dan kon Dejan achterin wat met de jongens praten, hij spreekt een stuk beter Servisch dan ik… Dejan wil echter heel graag rijden en zeg dan maar eens nee…

Dus ik bij de jongens achterin. Nou wat een succes. Hun Engels is zeer “poor”. ’t Zijn niet echte praters en ze hebben beiden hun mobiel in de hand… Met Joke haar hulp praten we wat over hun dagelijks leven, school en hoe ze het vinden.

’t Lukt daarnaast nog net hen te vragen of ze nog aan God denken – beiden hebben namelijk op zondagsschool / jeugdclub gezeten, maar zijn nooit echt iets “verder” gekomen…

We zetten Dejan bij zijn huis af en rijden door naar het dormitory. En dan krijg ik plots een idee (kan God ideeën geven?!). We moeten wonder boven wonder min of meer bij ons huis langs en daar hebben we evangelisatiemateriaal, traktaten, etc. liggen, maar ook Servische Nieuwe Testamenten.

‘k Zeg tegen de jongens dat ik nog iets voor ze heb en parkeer de auto bij ons huis. Haal de Nieuwe Testamenten. ‘k Benoem dat ze een maag hebben voor water en brood, maar ook een geestelijke maag voor eten uit Gods Woord. ‘k Geef hun de Nieuwe Testamenten en motiveer hen er dagelijks in te lezen.
Na hen afgezet te hebben op de plaats van bestemming, bidden Joke en ik voor hen beiden.

En geeft dat dan niet een rijk gevoel dat God deze gelegenheid gaf?!
Niet in eigen kracht en vrijmoedigheid. Maar toch, “Wees sterk en moedig (…), want de HEERE, uw God is met u overal waar u (wellicht met veel vrees en beven) heen gaat”, Jozua 1:9.

En nu jij! Ken je de Heere en ben je gemotiveerd ook anderen de kans te geven gered te worden? Dan hoef je je alleenmaar aan God aan te bieden als Zijn instrument. Dan zal Hij wel wegen voor je vinden.
En de dag van de kleine dingen is groot.

“Heere, gebruik mij (ons) bij de verspreiding van Uw Woord. Maar, Heere, U kent mijn vrees en beven, Wees dan met mij naar Uw beloften en help mij sterk en moedig te zijn. En werk het uit in de harten van wie ik iets (op wat voor manier ook) heb mogen delen”.

(Jo)uw Pier Meindertsma