Meditatie – Zie, de Mens!

Pilatus: 'Zie, de Mens!'

Meditatie, Novi Sad (Servië), 14 maart 2023

‘Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! ‘
Johannes 19:5 (Herziene Statenvertaling)
 

We leven in de periode vóór Goede vrijdag en Pasen. Noemen we wel de 40 dagen tijd, maar ook: lijdenstijd. Tijd om extra stil te staan bij het lijden van onze Heere Jezus Christus. Op Jezus’ lijdensweg komt Hij ook rechter Pilatus tegen. In het Bijbelgedeelte hierboven horen we de rechter zeggen: ‘Zie, de Mens! ’ Een zeer ontdekkend vers, tenminste daar kom je al overdenkend achter! Ik heb er verschillende keren over mogen preken en mediteren, en steeds pakt het mij. Zo diep dat dit vers gaat!

Hoe vergaat het u, jou?

Onschuldig

God leidt het zo dat een wettige rechter, Pontius Pilatus, Jezus, Gods Zoon in het vlees, berecht. ‘Onschuldig! ’, is de uitspraak. Maar Pilatus is bang voor de Joden… Hij laat Jezus geselen. Daarna krijgen soldaten kans hun lusten op Jezus te botvieren: ze spelen het koningsspel met Hem. De ingrediënten zijn: een gevlochten doornenkroon, een purperkleurig soldatenkleed en een koningsgroet. Jezus wordt bespot en geslagen. Pijn en verachting voor de Zoon van God, de Koning der koningen!

Let op, enkelingen voeren uit wat in de hele mensheid sluimert! Inderdaad, dus ook in jou èn mij… En dan – we komen tot een kern-ontdekkingsmoment – Pilatus die Jezus met doornenkroon en purperen kleed naar buiten brengt en zegt: ‘Zie, de Mens! ’

Wat zien we?

Pilatus zal bedoeld hebben: ‘Nou, wat denkt u, is het nu niet voldoende? Van deze Mens hebt u niets te duchten. Zullen we het dan zo maar laten? ’
Maar ondertussen wordt hij, Pilatus, op een bijzondere manier door God gebruikt! Jezus met doornenkroon en imitatie-koningsmantel in de schijnwerper: Zie, de Mens! Open je ogen en oren voor Gods boodschap: 🡲 Zie, de Mens!

Wat zien we? Een onttakelde Koning. In deze Mens Jezus zien we…onszelf in de spiegel! Gevallen koningen en koninginnen. Door de zonde! Gevolg: De koningskroon valt af en er komt een doornenkrans voor in de plaats, geen koningskleed meer, maar een imitatie-mantel! We raken de heerlijkheid die we bij God hebben, kwijt. Hoe loopt dat af? Wie verlost ons? 🡲 Opnieuw: Zie, de Mens!

Wat zien we? Een lijdende Koning. Koning Jezus, Gods Zoon, gekroond met majesteit en heerlijkheid, met smetteloos linnen bekleed (geen zonde). Laat Zich echter kronen met onze doornen en aankleden met onze schande. Voor ons, voor zondaren!! 🡲 Nog eens: Zie, de Mens!

Wat zien we? Een opgestane, verheerlijkte Koning, drie dagen na Zijn kruisiging! Door het geloof in Hem worden wij: herschapen koningen in Christus. Hij geeft ons een nieuwe koningskroon en een nieuw kleed: kleren van heil en eeuwig leven. In relatie met Hem!

Geseling - Kruisiging - Opstanding

Geseling 🡲 Kruisiging 🡲 Opstanding

Toepassing

Ja, zie, de Mens, Hij vervolgt Zijn lijdensweg: op Golgotha wordt Hij gekruisigd, Hij beboet voor ónze zonden. In onze plaats – uit liefde voor jou en mij!
Na drie dagen staat Hij op uit de doden, als teken dat Zijn verzoeningsopdracht tot een goed einde gebracht is!

Kun je, kunt u het pakken? Of beter: pakt het, onder Gods genade, jou?
Bid God dat je mag zien. Heb je voor God toegegeven dat je gevallen koning bent, die van nature eigenlijk God en Zijn Zoon van je afhoudt? Heb je deze lijdende en opgestane Jezus mogen aannemen als je Redder en Koning? Kleingemaakt, verwonderd en dankbaar, mogen we ons dan steeds meer aan Hem toewijden. En eens zullen we – op de nieuwe aarde die eraan komt – met Koning Jezus als volmaakt zalige koningen heersen! Zie, de Mens!

 

Gezegende lijdenstijd en dito paasdagen toegewenst!

(Jo)uw broeder Pier Meindertsma