Noodfonds voor schrijnende gevallen

De eerste sneeuw in november

Toen we vanmorgen wakker werden lag er een mooi laagje sneeuw. ‘Wauw, jullie zijn geluksvogels’ appten onze kinderen en dat is ook zo natuurlijk. Wij kunnen naar buiten en genieten van de sneeuw en daarna gaan we weer naar ons huis met een goed dak en een kachel.
Twee weken terug ontvingen we een (brand)bericht van een (half) Romagezin met drie kinderen die door omstandigheden met een onafgemaakt dak zaten. Dus als het regent en sneeuwt…. Eén van de schrijnende situaties die we natuurlijk niet allemaal kunnen oplossen.

Maar in overleg met ons thuisfrontteam willen we er via dit bericht toch uw aandacht voor vragen.
Iteams beschikt sinds kort over een noodfonds voor schrijnende gevallen. Uit dit “potje” kan, onder Gods leiding, een bijdrage worden gegeven aan mensen in een noodsituatie. Onder toezicht van Iteams (dat het geld goed terecht komt) wordt de financiële ondersteuning in Servië afgehandeld door Stichting Tabita-Servië.

Wie hierin iets zou willen betekenen kan een bedrag overmaken naar rekeningnummer
NL27 RABO 0305 9373 75
t.n.v. Iteams inzake Roma Noodfonds Novi Sad,
o.v.v. RM-NN.