Is een eenmalige gift mogelijk?

Voor elke donatie is het zendingsechtpaar (en uiteraard ook het thuisfronteam) dankbaar. Stichting Iteams beheert het financiële overzicht van echtpaar Meindertsma en maakt maandelijks een bedrag naar hen over. Uw eenmalige gift wordt daarom omgerekend naar een maandelijks bijdrage voor hen.

 FAQ