Kan ik een verklaring krijgen dat ik giften overgemaakt heb naar Iteams?

Uw bankafschriften zijn het bewijs, dat u hebt overgemaakt. Dit geldt voor periodieke overschrijvingen (maandelijks of per kwartaal) en de eenmalige giften. Stichting Iteams stuurt daarom niet standaard een overzicht van de door u overgemaakt giften.

Mocht u toch een overzicht van uw giften wensen, dan kan dat op verzoek geleverd worden. Stuur dan een e-mail naar Stichting Iteams: info@iteams.nl.

Betreft het een periodieke gift (jaarlijkse schenking aan Iteams van een bepaald bedrag voor tenminste 5 jaar), dan dient de “Overeenkomst Periodieke gift in geld” als bewijs voor uw belastingopgaaf. Op verzoek vult Stichting Iteams dit formulier voor u in.

 FAQ