Kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

Stichting Iteams is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bij uw jaarlijkse belastingopgave kunt u de aan Iteams overgemaakte donaties opgeven als gift. Uw giften zijn aftrekbaar van de belastingen.

 FAQ