Zoek studie of meditatie

Waarom Bijbelstudies en meditaties op deze site?
Lees de toelichting.

Overzicht van studies en meditaties van Pier Meindertsma.
Klik op de titel en daarna op de afbeelding om een studie of meditatie te openen.

U kunt een selectie maken: alleen studies of alleen meditaties.
En u kunt de lijst sorteren: chronologisch of alfabetisch.

Meditatie - Catechismus / rechtvaardiging /  Hervormingsdag
Wat hebben catechismus, rechtvaardiging en Hervormingsdag met elkaar te maken?
Meditatie - Corona-toegangsbewijs - (niet) kopen of verkopen
Is er een verband tussen het "niet meer zullen kunnen kopen en verkopen" in Openbaring en coronatoegangsbewijzen?
Meditatie – In de moeite? Wat nu?
Ga je bij problemen vooral zelf aan de slag of ga je vooral bidden? Bid je ook in goede tijden?
Meditatie - Gods uitverkiezende liefde
Wat een genade: wie christen is, is al vóór de grondlegging der wereld uitverkoren! Maar hoe zit het met je kinderen?