Meditatie – Lezen van Gods Woord in 2022 – deel 2

Hindernissen bij Bijbellezen

Meditatie – Novi Sad (Servië), 18 februari 2022

Lezen van Gods Woord in 2022

Deel 2: vervelende hindernissen

 • “Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet tot gierigheid (HSV: winstbejag),” Psalm 119:36
 • “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet,” Psalm 119:18
Bijbellezen...hoe komen we daartoe?

Afgelopen keer zagen we dat het lezen en overdenken van Gods Woord grote zegeningen oplevert: leven, geloof, hoop, vreugde, vruchtbaarheid. Maar het lezen en overdenken gaat niet vanzelf…

Daarover nu (deel 2) en volgende keren: vervelende hindernissen. John Piper benoemt in zijn boek Desiring God

 • enige obstakels bij het Bijbel lezen – heel reëel, ondergetekende ondervindt ze eigenlijk dagelijks!
 • Maar ook wat je in verband daarmee kunt bidden.

Piper gebruikt het Bijbelboek Psalmen, want de Psalmisten zou je ‘ervarings­deskundigen’ kunnen noemen, die God gebruikt om aan ons doorleefde instructie door te geven.

Oké, vier hindernissen – vier Psalm-gebeden. In deze overdenking de eerste en de tweede.

 • Eerste hindernis

  De eerste hindernis is: het willen: we hebben gewoon geen zin in Bijbel lezen… Onze zondige (oude) natuur gaat er tegen in.

  Wat te doen? We lezen:

  Psalm 119:36: “Neig mijn hart naar Uw getuigenissen en niet tot gierigheid (HSV: winstbejag)” (zie ook: Psalm 119:112 en 1Koningen 8:57-58).

  Dus we hebben nodig dat God ons neigt om de Bijbel dagelijks te lezen en te overdenken, en dat wil Hij op het gebed geven:

  “Heere, wilt mijn willen en verlangen en commitment neigen tot het lezen, mediteren en toepassen van Uw Woord.”

  Nog even over Psalm 119:36b, waar we lezen: “(…) en niet tot gierigheid (HSV: winstbejag)”. “Gierigheid / winstbejag” staat voor: het leven/gaan voor of het adoreren van de dingen van de geschapen wereld (de schepselen [= dingen van de schepping] in plaats van de Schepper en Zijn Woord). Een mooie uitleg zie je van de Heere Jezus in Mattheüs 6:19-21,24,33.

 • Tweede hindernis

  Als we dan “eindelijk” willen Bijbel lezen, kunnen we een volgende, tweede, obstakel ervaren: we begrijpen niet wat we lezen, laat staan dat we het mooie, de wonderen zien, waarvan het hart de heerlijkheid van God en de Heere Jezus Christus is. Probleem is namelijk wat we lezen in Jeremia 5:21: ogen hebben, maar niet zien (vergelijk Mattheüs 13:13). Dit speelt meer of minder ook onder ons die geloven.

  Maar er is een remedie. We hebben een God Die hoort. De Psalmen leren ons het volgende bidden:

  Psalm 119:18 (vergelijk vers 125): “Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet” (= instructie, Bijbel).

  “Ja, Heere, ik heb ogen, maar Ik zie zo weinig prachtigs in Uw Boek de Bijbel. Dus open mijn ogen a.u.b.. En dat ik vooral Uw heerlijkheid mag zien in Wie U bent en in Uw doen en laten, en van Uw Zoon.”

(Jo)uw Pier Meindertsma