Meditatie – Lezen van Gods Woord in 2022 – deel 3

Wat houdt je af van Bijbellezen?

Meditatie – Novi Sad (Servië), 5 april 2022

Lezen van Gods Woord in 2022

Deel 3: vervelende hindernissen

(vervolg op deel 1 en deel 2)

 • “(…) maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen”, Herziene Statenvertaling
  (in de Statenvertaling: “verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams”),
  Psalm 86:11b.

Als de eerste twee hindernissen die we ervaren bij het Bijbellezen (besproken in deel 2) als het ware getackeld (uit de weg geruimd) zijn door de gebeden die we leren uit respectievelijk Psalm 119:36 en Psalm 119:18, als we dan inderdaad willen Bijbellezen en de Bijbel meer en meer begrijpen, lopen we tegen een derde probleem aan. Ook daar gaat John Piper op in: zie Desiring God.

 • Derde hindernis

  Het derde probleem is: we zijn zo afgeleid, ongeconcentreerd. Maar meer: er is ook nog de strijd met het verdeelde hart… Psalm 86:11b leert ons bidden: “(…) maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen”, of: “verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams”, Statenvertaling.

  In het verlengde van de vrees voor Gods Naam ligt het vrezen voor wat Hij zegt, dus voor Zijn Woord (Psalm 119:161b). “Heere, maakt ons hart onverdeeld gefocust daarop”.

  “Het hart één maken, verenigen”

  1. Afleiding kan dat in de weg staan: een gedeelte van je hart is gericht op de Bijbel, maar een ander gedeelte op wat anders: bijvoorbeeld op je schoenen die eigenlijk moeten worden gepoetst, op een 10 eurocent-munt die je op de grond ziet liggen of op problemen die in je leven spelen.
   Als de dingen die je nog moet doen je afleiden van je Bijbellezen en gebed, “parkeer” deze gedachten dan even op een stukje papier. Hoef je er nu even niet meer aan te denken “dat het nog moet”.

  2. Erger is een werkelijk verdeeld hart. De 10 eurocent-munt leidt mij slechts af, maar geld en goed kunnen mij (te veel) in beslag nemen zagen we eerder al in Psalm 119:36 (vergelijk Deuteronomium 4:29; 1 Samuel 7:3; Jeremia 29:13). Spreuken 3:5b roept ons op niet te steunen op eigen inzicht. Natuurlijk gebruik je je verstand in je doen en laten, maar waar leunt je hart werkelijk op, vertrouwt het geheel op de Heere en op Zijn Woord, vers a? In dat kader kun je ook nog Mattheüs 6:24 lezen. Je kunt niet verwachten dat God op een verdeeld hart respons geeft.

  Remedie

  Dus bij de derde hindernis is de remedie vooral de roep naar God:

  “Bevrijd mij van een afgeleid en verdeeld hart. Verenig mijn hart, laat heel mijn hart op U en Uw Woord gericht zijn.”

  Tegelijk is het feit dat ook David daarvoor moest bidden bemoedigend voor je. Als je worstelt met een afgeleid (ongeconcentreerd) of verdeeld hart, je bent niet alleen. Maar laat het daar niet bij. Roep het als David uit naar God met de berijmde Psalm 86 vers 6:

  “Neig mijn hart, en voeg het saâm

  tot de vrees van Uwen naam.”

“Maak mijn hart één in een diep ontzag en een diepe toewijding tot Uzelf!”

Uw/jouw Pier Meindertsma