Studie – Grondtekst Bijbelvertalingen (Inleiding)

Van welke grondtekst gaat uw Bijbel uit?

Grondtekst Bijbelvertalingen – maar welke is betrouwbaar?

Inleiding

1e. Ds. W. Pieters schrijft in zijn boek Bijbels ABC, Wat zegt de Bijbel over… dl 2, 2010, ook over Bijbelvertalingen (p.12-15). Hij noemt natuurlijk de St.V., maar o.a. ook de Groot Nieuws Bijbelvertaling (GNB) en de NBV. Voordeel van de laatst genoemde, nieuwere, vertalingen zijn de grote aansluiting bij de taal van de tegenwoordige tijd. Maar hij noemt het nadeel groter, omdat de grondslag van deze nieuwe vertalingen verkeerd is. Namelijk:

  • (1) de grondtekst van de nieuwe vertalingen is een andere dan die van de Statenvertaling. En
  • (2) het vertaalprincipe is minder nauwgezet aan de grondtekst verbonden. noot 1)

2e. Het gaat mij nu om de grondtekst die gebruikt wordt. Helaas heeft ds. Pieters in het kader van zijn boek niet de ruimte er dieper op in te gaan.

In de (Duitse) Schlachter Übersetzung, Version 2000 , kunnen we onder het kopje ‘Zu dieser Ausgabe der Bibel’ ook lezen over de grondtekst. En hier krijgen we al iets meer informatie:

‘Dieser Übersetzung liegt im Alten Testament der überlieferte Masoretische Tekst noot 2) und im Neuen Testament der überlieferte griechische Tekst der Reformation zugrunde, der auch die Grundlage der alten Zürcher-Bibel, der alten Luther-Bibel und der King-James-Bibel war’.  NL-vertaling

In dat rijtje kunnen we aanvullen: de Staten- en de Herziene Staten-vertaling, de Friese Wumkes-Bibel en… de oude Servische Bijbelvertaling – mijn vrouw en ik wonen en werken tenslotte in Servië – die (gelukkig) nog steeds wordt uitgegeven.

3e. En zo zitten we midden in het onderwerp. En dan gaat het voornamelijk om het Nieuwe Testament waar de wegen van welke grondtekst gebruikt wordt, uiteen gaan. En nog eens: welke grondtekst is betrouwbaar?

We willen stap voor stap te werk gaan om grip op de zaak te krijgen. Voor velen van de lezers zal dit een totaal onbekend terrein zijn.

  • Als eerste komt dan aan de orde een (globaal) overzicht (punt I).
  • Vervolgens stomen we door naar de eigenlijke behandeling van de stof van de studie (punt II en III).

4e. Maar vóór we vervolgen, wil ik nog noemen:

  • Jer. 1:12, waar we lezen dat de Heere zegt: ‘(…) Ik waak over Mijn woord om dat te doen.’ Daarmee wordt impliciet gezegd dat de Heere Zijn Woord bewaart, dat is: de Bijbeltekst conserveert of in stand houdt (waarover het gaat in onze studie), en gebruiken ‘om dat te doen’.
  • Want in Jes. 55:11 lezen we dat Zijn Woord niet vruchteloos tot Hem zal terugkeren, maar het doen zal wat Hem behaagt, en het voorspoedig zijn zal in hetgeen waartoe Hij het zendt.
  • En we lezen in Rom. 10:17 dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord van God.

Verder lezen