Studie – Grondtekst Bijbelvertalingen (Voorwoord)

Van welke grondtekst gaat uw Bijbel uit?

Grondtekst Bijbelvertalingen – maar welke is betrouwbaar?

Skip Navigation

Novi Sad, april 2023 – Pier M. Meindertsma

Voorwoord

 • 1.

  Naar mijn idee wordt er niet veel over gesproken of geschreven. Toch is het te belangrijk om te laten liggen. Wat dan? De grondtekst van Bijbelvertalingen. Die is namelijk niet voor elke Bijbelvertaling dezelfde.

 • 2. Twee voorbeelden.

  ⮞ Lees maar eens het ‘Onze Vader’ in de Statenvertaling (St.V.)

  en daarna in de Nieuwe Bijbelvertaling / de gereviseerde Nieuwe Bijbelvertaling-2021 (NBV / NBV21): Matth. 6:9-13.

  ⮞ Lees ook 1 Tim. 3:16. In de St.V. staat: ‘(…) de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, (…).’ Het gaat hier bij ‘God’ om God de Zoon in menselijke natuur gekomen.

  In de NBV c.q. NBV21 staat echter niet ‘God’, maar ‘Hij’, dat minder duidelijk of krachtig is, ook al kan het nog steeds als ‘God’ worden geïnterpreteerd.

 • 3. Verschillen dus, en die hebben te maken met een verschillende grondtekst waarvan gebruikt gemaakt wordt. Door de NBV21 versluierd door in het eerste geval in een bijgevoegde noot op te merken: ‘Het gedeelte tussen vierkante haken is een oude toevoeging aan de Griekse tekst’.
  En in het tweede geval in een noot bij ‘Hij’: ‘In latere handschriften staat “God” ’
 • 4. Het roept vragen op.

  ⮞ Gaat het in Matth. 6:13b inderdaad om een ‘toevoeging’, hoe oud ook, in de Bijbel, zoals de NBV21 zegt?

  ⮞ En betreffende 1 Tim. 3:16: ‘staat’ daar pas in ‘de latere handschriften’ God, zoals deze vertaling toelicht? – waarbij je, net als in het eerste geval, op het spoor wordt gezet dat er in het Woord van God een verandering is aangebracht…

 • 5. Maar wordt hier niet iets verdraaid? Klopt dit NBV-verhaal wel? Immers er wordt gebruikt gemaakt van een andere grondtekst…
  Maar waarom is de St.V., en in de voetsporen ervan de Herziene Statenvertaling (HSV), gebaseerd op een andere grondtekst dan de NBV/NBV21?
 • 6. Daarop willen we nu ingaan. Vandaar ons thema:

  DE GRONDTEKST VAN BIJBELVERTALINGEN.

   

  Maar méér:
  WELKE GRONDTEKST IS BETROUWBAAR,
  want daar gaat het natuurlijk om.

 • 7. Onderaan de studie zijn enkele noten toegevoegd voor degenen die nog wat breder geïnformeerd willen worden.

Verder lezen