Studie – Hermeneutiek (Gebed)

Met welke bril leest u de Bijbel?
Hermeneutiek – over het uitleggen van de Bijbel

Gebed

 

Laten we eindigen met het gebed:

“Dank U, Heere, voor Uw Woord, waarin U Uw Vader-hart aan ons bekend maakt! Geeft U ons toch een eerbiedige luisterhouding bij het lezen en overdenken ervan. En sta ons bij met Uw Geest bij de uitleg en toepassing. En, Heere, geef ons wijsheid en liefde hoe we dit naar elkaar toe verwoorden en uitleven. Maar maak toch vooral dat we U, onze Schepper en Zaligmaker en Heere, steeds op de eerste plaats blijven stellen!”

Tot slot: de noten