Studie – Hermeneutiek (Hfst IV)

Met welke bril leest u de Bijbel?
Hermeneutiek – over het uitleggen van de Bijbel

Hoofdstuk IV:  Moderne hermeneutiek coram Deo

 

1e   Nu eerst even een tussenstop nemen en deze vraag beantwoorden: denken we nu serieus dat deze ontwikkeling coram Deo, voor het aangezicht van God, kan bestaan? Zou God, de levende en soevereine God niet lachen? Vergelijk Psalm 2:

Psalm 2
 1. Waarom woeden de heidenvolken
 2. en bedenken de volken wat zonder inhoud is?
 3. De koningen van de aarde stellen zich op
 4. en de vorsten spannen samen
 5. tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde:
 6. Laten wij Hun banden verscheuren
 7. en Hun touwen van ons werpen!

 1. Die in de hemel woont, zal lachen,
 2. de Heere zal hen bespotten.
 3. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn,
 4. in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen.
 5. Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
 6. over Sion, Mijn heilige berg.

 1. Ik zal het besluit bekendmaken:
 2. De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
 3. Ík heb U heden verwekt.
 4. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
 5. de einden der aarde als Uw bezit.
 6. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
 7. U zult hen in stukken slaan als aardewerk.

 1. Nu dan, koningen, handel verstandig.
 2. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde.
 3. Dien de HEERE met vreze,
 4. verheug u met huiver.
 5. Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt,
 6. wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt.
 7. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

 

2e   Mij dunkt dat de vraag stellen de vraag beantwoorden is. God deelt Zijn eerste plaats, Zijn hegemonie, niet met de mens. Die plaats is aan Hem en aan Hem alleen voorbehouden. Hij wil ons door genade wel in Zijn sfeer trekken. Maar het is en blijft: Schepper – schepsel, Heere (Heer) – knecht, Herder – schaap, Vader – kind >> God Die spreekt en de mens die door Christus beamend antwoorden mag (vergelijk 1 Samuel 3:9,10)!

Verder lezen