Studie – Hermeneutiek (Inleiding)

Met welke bril leest u de Bijbel?
Hermeneutiek – over het uitleggen van de Bijbel

Inleiding:  Veronderstelde omgang met de Bijbel

(zie hiervoor vooral ook de studie: Leven met God)

 1. Ja daarover gaan we spreken: hermeneutiek. Voor iedere gelovige, nogmaals gezegd, van levensbelang. Met name voor werkers in de herderlijke zorg zoals predikanten en Bijbel-leraars die anderen laten grazen in de weide van Gods Woord oftewel de Bijbel. Immers hermeneutiek houdt zich bezig met de (verantwoorde) uitleg van dat Woord.
 2. Als we het hierover eens zijn, dan veronderstelt dit een zekere (persoonlijke) omgang met de Bijbel. Vandaar eerst de vóórvraag: Hoe is het bij ons daarmee?
  Laten we, voordat we het Woord van God op een verantwoord uitlegkundige manier met anderen delen, niet vergeten onszelf door de Bijbel bij te lichten. Zoals de psalmist zegt:

  Psalm 119:105:
  ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.’

  De Bijbel is het Woord van God. Dus als we Bijbel-lezen, luisteren we naar de instructie van de levende God. Dr. Velema zei mooi: God spreekt en is in Zijn Woord nabij!

 3. Daarmee verbonden is wat we zien bij Maria in verband met het bezoek van de herders en hun boodschap:

  Lukas 2:19: ‘Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.’

  Al deze woorden’: dit is wat Maria via de herders hoorde van het gebeurde en de engelen-boodschap, vers 17.
  Bewaren’: ze wil ze niet kwijtraken; het is ook een koesterend bewaren, de woorden zijn haar dierbaar.
  overleggen’: zegt zoveel als: naast elkaar leggen, met elkaar vergelijken.

  Gods Woord dus bewaren en overleggen.

 4. Vergelijk het bewaren als van etenswaren in de provisiekast – geordend bij elkaar gelegd, klaar voor gebruik. Met betrekking tot ons Bijbellezen: je leest, koestert het, bent er mee bezig en maakt er gebruik van: ontdekken wat er staat, begrijpen en toepassen (O.B.T.).

 5. En als je zo bezig bent met Gods Woord, dan verwijdt zich de cirkel: hoe kan ik de ander erin laten delen? En ja, wat een vreugde is het dat Gods Woord bij onszelf en bij anderen mag doorwerken!

 6. Daarbij is noodzakelijk het gebed om het verstaan van Gods Woord:
 7. Psalm 119:18:
  ‘Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet’; Statenvertaling: Ontdek mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw wet (‘wet’: Hebreeuws: thora: instructie, woord).

  En als het gaat om de verwerking het gebed:

  ‘Heere, werkt U in mij het willen en het werken naar Uw belofte in Filippenzen 2:13: “Want het is God Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen” ’.

 8. Oftewel nodig is het gebed om de hulp, de leiding van de Heilige Geest. Waarbij het duidelijk moet zijn dat het gebed om leiding van de Heilige Geest onze eigen werkzaamheid in het nadenken over en het toepassen van de inhoud van Gods Woord niet uit- maar insluit.

 

Verder lezen